Ämmaemanda pädevuse taotlemine

Pädevuse taotlemise voorude ajad ning dokumentide esitamise tähtajad on kaks korda aastas. Kirjeldatud hindamisstandardis – 14.veebruar – 1.märts ja 15.september – 1.oktoober.

Ämmaemanda kutse taotlemiseks palun tutvu eeltingimustega kutse taotlemiseks.

Ämmaemanda kutse taotlemise kohta lisainformatsioon kutsetaotlus@perekool.ee.

Väljastatavad kutsed
Hindamist reguleerivad dokumendid