Aasta noor ämmaemand

Aasta  noor ämmaemand 2022 – Kadi Mitt

Kadi lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli 2020 aasta jaanuaris ämmaemanda erialal ning Viljandi Haiglasse asus tööle 2020 aasta oktoobris. Töökogemust ämmaemandana kogus juba kooli kõrvalt töötades abiämmaemandana ühes Eesti kõrgema etapi haiglas.
Valdkonnad, kus Kadi tegeleb on mitmeid, mh ambulatoorsed iseseisvad vastuvõtud raseduse jälgimises ja imetamisnõustamises, valvetöö sünnitus- ja günekoloogia osakonnas, tegeledes nii sünnitajate, sünnitusjärgsete perede kui ka günekoloogiliste patsientidega ja tehes sünnitusjärgseid ämmaemanda koduvisiite. Lisaks peab Kadi perekooli loenguid haiglas ja koostöös Viljandi Perepesaga annab perekooli loenguid ka Perepesas.
Kadile endale väga meeldib see võimalus, mida väikese maakonnahaigla kogukond võimaldab, et tegeleda perega kogu raseduse, sünnituse ja sünnitusjärgse perioodi. Tihti on võimalus naisi nõustada juba rasedust planeerides. Kadi ise ütleb: “Nii innustav, südantsoojendav ja motiveeriv on näiteks koduvisiiti tehes näha, kuidas juba mõne päevaga on kosunud väike võsuke, kelle südamelööke sai juba raseduse ajal doppleriga kuulatud. Seda positiivsust annab ka perede tänutunne, et nad on saanud nii pikal ja olulisel perioodil toetuda suuresti ühele tuttavale ämmaemandale.”
Kadi arendab ennast läbi erialaste täienduskoolituste ning seejuures jagab uusi teadmisi ka kolleegidega. Ta on hakkaja ning mõtleb alati kaasa ja aitab osakonna tööd arendada. Kadil on olnud mitmeid ideid ämmaemandate töö arendamiseks ja kaasajastamiseks osakonnas, mis momendil kõik veel teostuseni pole jõudnud. Samas on temas piisavalt indu ja motivatsiooni, et ideede elluviimisega järjepidevalt tegeleda. Kõige hiljutisem pisiprojekt, mis jõudis teostuseni olid õnnitluskaardid uue ilmakodaniku sünni andmetega, mida peredele kinkida.
Ämmaemanda erialasesse arengusse panustab läbi Eesti Ämmaemandate Ühingusse kuulumise ning aktiivse volikogu tööga. Viimati osales Kadi ka normaalse sünnituse dokumentatsiooni auditi töögrupis.
Kolleegid on kirjeldanud Kadit järgmiselt: Kadi on väga tubli, asjalik, sõbralik ja tark. Alati abivalmis ja rõõmus, samas tragi ja käeliselt väga osav. Ta on ettevõtlik ja oma töös pühendunud ning põhjalik. Rõõmsameelne ja sõbralik kolleeg!