Juhatus

Korraldab igapäevast asjaajamist ja volikogu kinnitatud tegevuskavast lähtuvate tegevuste elluviimist. Juhatus on kuni seitsmeliikmeline. Juhatusse kandideeritakse tähtajaliseks tööperioodiks.

Juhatuse koosseis perioodil 2021-2025:

  • President Liis Raag (tel: +372 515 2404)

  • Asepresident Irena Bartels

  • Egle Lihtsa

  • Marge Mahla

  • Asta Olonen

  • Pille Teesalu

  • Pirjo Voogla