Struktuur

Eesti Ämmaemandate Ühingu juhtorganid on kongress, volikogu ja juhatus. Juhtorganitesse valimine, delegaatide kuuluvuse ja tööülesanded sätestab põhikiri.

Kongress

On kõrgeim juhtorgan. Kongress koguneb iga nelja aasta tagant.

Volikogu

Suunab ja kontrollib EÄÜ tegevust lähtuvalt põhikirjalistest eesmärkidest. (aktiivne link struktuurile ja juhendile) Volikogu koosneb osakondadest. Volikogu koosolekus toimuvad kaks korda aastas.

Juhatus

Korraldab igapäevast asjaajamist ja volikogu kinnitatud tegevuskavast lähtuvate tegevuste elluviimist. Juhatus on kuni 7 liikmeline. Juhatusse kandideeritakse tähtajaliseks tööperioodiks.

Juhatuse koosseis perioodil 2021-2025:

  • President Liis Raag (tel: +372 515 2404)

  • Asepresident Irena Bartels

Juhatuse liikmed

  • Egle Lihtsa

  • Asta Olonen

  • Pille Teesalu

  • Pirjo Voogla