Eesti Ämmaemandate Ühingu auliikmed

Auliikme nimetamist reguleerib EÄÜ auliikme statuut.

Eesti Ämmaemandate Ühingu auliikme nimetuse saab omistada üksikisikule, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud ämmaemanduse arengule, EÄÜ eesmärkide saavutamisele ja ämmaemanda kutsekuvandi kujundamisele. Auliikme nimetus antakse erilise austuse avaldusena seoses olulise panusega Eesti ämmaemanduse arengusse.

Auliikmeks nimetamise ettepanekuid on õigus teha igal liikmel lähtudes põhikirjalistest õigustest. Auliikmeid nimetatakse iga viie aasta järel, EÄÜ juubeliaastatel.

Otsuse auliikmeks nimetamise osas langetatakse volikogu koosolekul avalikul hääletamisel ja kinnitatakse volikogu koosoleku otsusega.

Auliikme nimetuse andmisega kaasneb EÄÜ aukiri ning allkirja andmine auliikmete auraamatusse.