Eeltingimused pädevuse tõendamiseks

Eeltingimused ämmaemanda kutse, tase 6 tõendamiseks:
  • Ämmaemanda kutse- ja/või (rakendus)kõrgharidus;

  • Töötamine tervishoiu valdkonnas viimase viie aasta jooksul;

  • Järjepidevat professionaalset arengut toetavad täiendkoolitused vähemalt 300 tundi ehk 11,5 EAP viimase viie aasta jooksul, millest 156 tundi (6 EAP) on seotud kutsealase pädevusega.

Eeltingimused ämmaemanda kutse, tase 7 tõendamiseks:
  • Ämmaemanda rakenduskõrghariduskõrgharidus;

  • Töötamine tervishoiu valdkonnas viimase viie aasta;

  • Järjepidevat professionaalset arengut toetavad täiendkoolitused vähemalt 300 tundi ehk 11,5 EAP viimase 5 aasta jooksul, millest 208 tundi (8 EAP) on seotud kutseala valdkonna pädevustega.

  • Juhendamine ja grupinõustamine.

Kutsepädevuse tõendamiseks esitatavate dokumentide loetelu:

NB: Oma dokumendid palun esita skänneerituna ja digiallkirjastatuna: kutsetaotlus@perekool.ee aadressile.