Eeltingimused pädevuse tõendamiseks

Ämmaemanda kutse, tase 6 kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
 • Esmakordsel taotlemisel: 

 • Ämmaemanda kutse- ja/või (rakendus)kõrgharidus;

 • Töötamine ämmaemandana ja/või ämmaemandusõppejõuna viies läbi praktikume ja simulatsioone viimase kolme aasta jooksul;

 • Erialase täienduskoolituse läbimine 8 EAP ulatuses viimase viie aasta jooksul, sh immuniseerimisalane täiendõpe.

 • Taastõendamisel:

 • Kehtiv ämmaemanda kutse, tase 6 või tase 7;

 • Vähemalt kaks aastat töökogemust ämmaemandana ja/või ämmaemandusõppejõuna vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul;

 • Järjepidevat professionaalset arengut toetavates tegevustes ja/või koolitustes osalemine 8 EAP ulatuses viimase viie aasta jooksul, sh immuniseerimisalane täiendõpe.

Ämmaemanda kutse, tase 7 kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele:
 • Esmakordsel taotlemisel:

 • Ämmaemanda rakenduskõrgharidus või ämmaemanda kutseharidus ja õe rakenduskõrgharidus ja/või magistrikraad;

 • Töötamine ämmaemandana ja/või ämmaemandusjuhina ja/või ämmaemandusõppejõuna, viies läbi praktikume ning simulatsioone viimase kolme aasta jooksul;

 • Erialase täienduskoolituse läbimine 11,5 EAP ulatuses viimase 5 aasta jooksul, sh immuniseerimisalane täiendõpe.

 • Üliõpilaste juhendamine.

 • Taastõendamisel:

 • Kehtiv ämmaemanda kutse, tase 7;

 • Vähemalt kolm aastat töökogemust ämmaemandana ja/või ämmaemandusjuhina ja/või ämmaemandusõppejõuna vähemalt 0,5 koormusega viimase viie aasta jooksul;

 • Järjepidevat professionaalset arengut toetavates tegevustes osalemine ja/või eestvedamine (koolitused, publikatsioonid, õppe-/juhendmaterjalid, projektitegevus) 11,5 EAP ulatuses viimase viie aasta jooksul, sh immuniseerimisalane täiendõpe.

 • Kolleegide ja/või üliõpilaste juhendamine.

Kutsepädevuse tõendamiseks esitatavate dokumentide loetelu:

NB: Oma dokumendid palun esita skänneerituna ja digiallkirjastatuna: kutsetaotlus@perekool.ee aadressile.