Ühing

Eesti Ämmaemandate Ühing (EÄÜ) on üle-eestiline ametühinguline kutseorganisatsioon, ühendades Eesti ämmaemandaid.

EÄÜ tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel. Organisatsiooni põhieesmärgiks on ämmaemanduse arendamine, mis seob ämmaemanda hariduse, – hoiakud, – praktika ja – teaduse. EÄÜ tegutseb interdistsiplinaarses meeskonnas tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse nimel.

Ämmaemandad on iseseisvad tippspetsialistid osutades ämmaemandusabiteenust sünnitusabi ja günekoloogia valdkonnas tuginedes ämmaemanda kutse määratlusele ja kutseala filosoofiale. Eestis on ämmaemanda kutse reguleeritud õigusaktide, kaasajastatud kutsestandardi ja pädevuspõhise hindamissüsteemi, ning mitmete valdkonda reguleerivate tegevusjuhendite poolt.

Üleriigilised ja erialade arengustrateegiad ning arengukavad: