Ajalugu

Tartu Ämmaemandate Selts, asukohaga Tartus Kalda uulits 3, registreeriti Siseministeeriumi poolt 22. jaanuaril 1927. a. nr. 387 all ühingute, seltside ja nende liitude registrisse.

Eesti Ämmaemandate Seltsi (EÄS) protokolli ärakirjas seisab: “Ämmaemandad oma seltsi pääkoosolekul 27. veebruaril 1927. a. otsustanud seltsi nime muuta ja uueks nimeks võtta “Eesti Ämmaemandate Selts””.

25. märtsil 1927. a. muudeti ametlikult ja registreeriti “Tartu Ämmaemandate Seltsi” nimi “Eesti Ämmaemandate Seltsiks”.

Seltsi juhatuse liikmeteks olid ämmaemandad Natalie Mühlen, Lydia Nieländer-Ploom, Hilda Umblia, Agnia Tamm, Maire Blum, Emmeline Liibusk, Salme Amon, Katarina Ritkard, Elfride Grünvald, Selma Lüpsik, Gerta Stahlberg.

Seltsi ülesanded ja tegevuspiirkond on välja toodud EÄS-i põhikirjas aastast 1927

Nimetatud otstarbel selts:

  • koondab ämmaemandaid nende kutse huvide alal;

  • kaitseb liikmete huve seadusandlikes, valitsusasutustes ja omavalitsustes ning annab liikmetele juriidilist abi;

  • annab liikmetele ja nende perekondadele haiguse, surma ja tööta oleku korral rahalist toetust;

  • omandab ja võõrandab vallas- ja kinnisvara, üürib ruume, sõlmib lepinguid;

  • asutab liikmetele raamatukogusid, avab lugemistube, korraldab kursusi, loenguid; ekskursioone, annab ajakirja välja;

  • korraldab pidusi, korjandusi ja rahalisi loteriisi sellekohase loaga;

  • avab osakondi.

Seltsi tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik, juhatuse asukohaks Tartu linn.

EÄÜ loodi taas 10. novembril 1992, kandes esialgu nimetust “Eesti Ämmaemandate Liit”.

Eesti Ämmaemandate Ühingu nime hakkas erialaliit kandma 6. oktoobrist 1994.

Eestvedajad ja ämmaemandate ühingu taas ellu äratajad olid Tiina Mägi, Heli Rannu, Ulvi Kreitsmann.