Ohutusmuutused ravimiteabes

Ohutusmuutused ravimiteabes on igal kuul uuenev info, mille ravimiamet koondab oma lehele.

Ravimiteabe register

Sisestage registris sobivale otsingu reale teid huvitava ravimi või toimeaine nimetus, ravimi omaduste kokkuvõtte leiate „SPC“ nimelise pdf failina.

Üleriigilised ja erialade arengustrateegiad ning arengukavad
Eesti juhendid

Käesolevas loetelus on ravijuhendid, mis on igapäevaselt sünnitusabi ja günekoloogia valdkonnas tegutsemiseks. Ravijuhendid on tervishoiutöötajatele töövahendid, mis on koostatud tõenduspõhistel alustel, mis baseeruvad rahvusvahelistel kliinilistel tõendusmaterjalidel, kohalikele kuludele ja väärtushinnangutele. Juhendid käsitlevad üldreeglina ühte haigust või tervise seisundit ning annab juhiseid ennetustegevuseks, haiguste diagnoosimiseks, patsientide koolitamiseks, ravimite ja tehnoloogia kasutamiseks  vms.

Rahvusvahelised juhendid

Rahvusvahelised juhendid on inglise keeles. Kui juhend on tõlgitud eesti keelde, siis on see ära märgitud juhendi järgi. Rahvusvaheliste juhendite puhul on jaotus organisatsioonide järgi, kes juhendi on väljastanud ning eesmärgiga kuvada ämmaemanda kutsele olulisi soovitusi.

Ülemaailmse Ämmaemandate Organisatsiooni/International Confederation of Midwives (ICM) on välja andnud ämmaemandate haridust ja praktikat reguleerivad dokumendid:

 1. Core documents: International Definition and Scope of Practice of the Midwife (Last Edited 4 June 2019 10:32 CEST); Essential Competencies for Midwifery Practice (Last Edited 4 January 2024 09:30 CET); Global Standards for Midwifery Education (Last Edited 4 January 2024 10:06 CET).
 2. Education Resources.
 3. Advocacy Resources.
 4. Association Resources.
 5. Enabling Environment Resources.
 6. Essential Competencies Resources.
 7. Fragile Settings Resources.
 8. Gender Equality and JEDI Resources.
 9. Leadership Resources.
 10. Model of Practice Resources.
 11. Philosophy Resources.
 12. Regulation Resources.
 13. Research Resources.
 14. Sustainability Resources.

1) WHO (World Health Organisation; MTO – Maailma Tervishoiu Organisatsioon) poolt väljatöötatud juhendid on koostatud ülemaailmse nõuandekogu koostööna, millesse on kaasatud MTO liikmesriigid, riiklikud ja rahvusvahelised ametiasutused. Kaasatud on farmaatsiatoodete ekspertide nõuandekomisjonid, kes omakorda teevad koostööd rahvusvahelisel tasandil erinevate spetsialistide tasandil farmakoloogia ja farmaatsiatoodete valdkonnas.

2) RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) Green-top Guidelines koostab juhendeid kliinilise praktika hea tava järgmiseks, mis põhinevad tõenduspõhistel uuringutel. Juhendid sisaldavad tunnustatud kliinilisi meetodeid ja tegevusi-

3) NICE (The National Institute for Health and Care Excellence) juhendid on tõenduspõhised soovitused tervishoiuspetsialistidele Inglismaal. Juhendid sisaldavad nii hooldust kui teenuseid, mis sobivad üldreeglina ühe konkreetse seisundi või haigusega patsiendi jälgimiseks, ravimiseks ja nõustamiseks. Eesmärk on ennetada haiguseid, edendada ja kaitsta inimese tervist, parandada tervishoiuteenuste kvaliteeti ning arendada tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuseid.

4) RCM (The Royal College of Midwifery) juhendid on suunatud ämmaemanduse arengule ning põhinevad iga konkreetse teema hiljutisel süstemaatilisel uuringul. Juhendite koostamise töörühmadesse on kaasatud ekspertide nõuandekogud/-rühmad, ämmaemandad, sidusrühmad, sünnitusabi, pediaatria ja anesteesia valdkonna spetsialistid jt vajalikud akadeemikud. Juhendeid vaadatakse üle iga kolme aasta järel juhendrühma poolt.

5) ACOG (The American College of Obstetricians and Gynecologists) juhendid toetavad hetkel kliinilises praktikas kasutusel olevate jälgimiste ja ravide tegevusi.