Pädevushindamine

Kutsepädevuse tõendamine ja hindamine on üks osa töömaailmas konkurentsis olemiseks ja eristub esmase kutse andmisest.

Pädevuse tõendamiseks on vajalik koostada eneseanalüüs. Enesenalüüsi koostamiseks ajapiirangut ei ole, võimalik teha enadale sobival ajal ja tempos. Eneseanalüüsis kirjelda tegevusi oma igapäevatöös läbi ämmaemandale vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute, mille leiad kutsestandardist Ämmaemanda kutse, tase 6 ja Ämmaemanda kutse, tase 7.

Lae alla eneseanalüüsi koostamiseks alusdokument – esmakordsel tõendamisel küsi juhtumit, kirjutades kutsetaotlus@perekool.ee aadressile, kus nimetad ära millist ämmaemanda kutse taset soovid tõendada.

Pädevuse tõendamiseks vajalik eneseanalüüsi vorm (lae alla tõendatava taseme alusdokument):

Ämmaemanda kutse, tase 6 – esimest korda taotlejale. (küsi juhtumit)  

Ämmaemand tase 7_eneseanalüüsi_vorm__esmakordselt taotlejale_2023_doc (küsi juhtumit)

Ämmaemand tase 6_taastaotleja_eneseanalüüsi vorm_2021_23doc

Ämmaemand tase 7_taastaotleja_eneseanalüüsi vorm_2021_23doc

Tutvu hindamisstandardi ja hindamiskriteeriumitega (leitavad kutse andmise kord ja hindamisega seotud dokumentide alakategooriast).

Esita oma eneseanalüüs koos teiste vajalike eeltingimustele vastavate dokumentidega ajavahemikul 14.02 – 01.03 või 15.09 – 01.10 aadressile kutsetaotlus@perekool.ee.

Kutse andja on Eesti Ämmaemandate Ühing, mille juurde on moodustatud kutsekomisjon. Lisaküsimuste korral palun pöörduda Irena Bartels: ibartels88@gmail.com aadressil.

 • Pädevushindamine on kutsesüsteemi üks osa

  Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine ja uuendamine ning kutse andmisega, – tõendamisega seotud tegevuste korraldamine ja kutseregistri haldamine.

  Kutse andmine ja pädevuse tõendamine on osa kutsesüsteemist.

  Kutset antakse Eestis Tallina Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Ämmaemanda kutse omandamisega saab isik ämmaemanda kutse tase 6, mis on eluaegne kui seda mingil põhjusel ära ei võeta kohtuprotsessi käigus.

  Töömaailmas toimub pädevuse tõendamine läbi pädevushindamise.

  Kutsepädevuse tõendamise ja hindamisega aidatakse kaasa tööturul tegutsevate ämmaemandate kompetentsuse arengule, hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud. Kutsepädevuse hindamine annab sisendi vajadusest muuta kutset riigisiseselt ja teha võrreldavaks rahvusvaheliselt. Kutsepädevust on võimalik tõendada ämmaemanda kutsele, tase 6 ja tase 7.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.