Kutse andmine

Kutsepädevuse tõendamine ja hindamine on üks osa töömaailmas konkurentsis olemiseks ja eristub esmase kutse andmisest.

Pädevuse tõendamiseks on vajalik koostada eneseanalüüs. Enesenalüüsi koostamiseks ajapiirangut ei ole, võimalik teha enadale sobival ajal ja tempos. Sinult ootame eneseanalüüsi, kus kirjeldad tegevusi oma igapäevatöös läbi ämmaemandale vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute. Vaata üle ämmaemanda kutsestandard, kus on kirjeldatud tegevusnäitajad. Kasuta viitamiseks eneseanalüüsi vormis kirjeldatud viitamise juhendit.

Lae alla eneseanalüüsi koostamiseks alusdokument – esmakordsel tõendamisel küsi juhtumit, kirjutades kutsetaotlus@perekool.ee aadressile, kus nimetad ära millist ämmaemanda kutse taset soovid tõendada.

Tutvu hindamisstandardi ja hindamiskriteeriumitega (leitavad kutse andmise kord ja hindamisega seotud dokumentide alakategooriast).

Esita oma eneseanalüüs koos teiste vajalike eeltingimustele vastavate dokumentidega ajavahemikul 14.02 – 01.03 või 15.09 – 01.10 aadressile kutsetaotlus@perekool.ee.

Pädevuse tõendamiseks vajalikud eneseanalüüsi vormi alusdokumendid (lae alla tõendatava taseme alusdokument):

Ämmaemanda kutse, tase 6 – esimest korda taotlejale. (küsi juhtumit)  

Ämmaemand tase 7_eneseanalüüsi_vorm__esmakordselt taotlejale_2023_doc (küsi juhtumit)

Ämmaemand tase 6_taastaotleja_eneseanalüüsi vorm_2021_23doc

Ämmaemand tase 7_taastaotleja_eneseanalüüsi vorm_2021_23doc

  • Kutsesüsteem

    Kutse andmine ja pädevuse tõendamine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine ja uuendamine, kutse andmisega, – tõendamisega seotud tegevuste korraldamine ja kutseregistri haldamine.

    Kutset omandada saab tervishoiu kõrgkoolides – Tallinn ja Tartu. Ämmaemanda kutse omandamisega saab isik ämmaemanda kutse, tase 6 esmane kutse, mis on eluaegne kui seda mingil põhjusel ära ei võta kohtuprotsessi käigus.

    Kutse omandamisel on kõrgkoolide õppekavade aluseks Kutsestandard, mille käigus hinnatakse üliõpilase teadmiseid, oskuseid ja hoiakuid. Kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale. Töömaailmas toimub pädevuse tõendamine läbi pädevushindamise.

    Kutsepädevuse tõendamise ja hindamisega aidatakse kaasa tööturul tegutsevate ämmaemandate kompetentsuse arengule, hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud. Kutsepädevuse hindamine annab sisendi vajadusest muuta kutset riigisiseselt ja teha võrreldavaks rahvusvaheliselt. Kutsepädevust on võimalik tõendada ämmaemanda kutsele, tase 6 ja tase 7, kus viimane sisaldab grupinõustamist ja juhendamist. Kutsepädevuse tõendamiseks teeb taotleja eneseanalüüsi oma töömaailmas tegutsemisest kuhu on integreeritud ämmaemanda kutse teadmised, oskused ja hoiakud.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda. Kutsesüsteemi toimimist reguleerib 1. septembril 2008 kehtima hakanud kutseseadus.