Ühingust

MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing (EÄÜ) on üle-eestiline kutseorganisatsioon, mis ühendab Eesti ämmaemandaid ja ämmaemanda eriala üliõpilasi.

EÄÜ tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel. Organisatsiooni põhieesmärgiks on ämmaemanduse arendamine.