Liikmed

EÄÜ liikmeteks võivad olla ämmaemandad ja ämmaemanda eriala üliõpilased.

Liikmearvestuse ja -maksu kord

Vastavalt EÄÜ volikogu otsusele 6.05.2016 on EÄÜ liikmemaksu määrad alates 01.07.2016 järgmised:

  • liikmemaks 8€ kuus / 96€ aastas (töötavad liikmed ja töötavad pensionärid sõltumata töökoormusest)
  • lapsehoolduspuhkusel viibija aastamaks 45€
  • põhiõppe üliõpilase ja mittetöötava pensionäri aastamaks 12€
  • sisseastumismaks 5€

Liikmemaks tasutakse pangaülekandega. Liikmemaksu tasub EÄÜ liige isiklikult või tööandja, kellele liige on teinud sellekohase kirjaliku avalduse (avaldus raamatupidamisele liikmemaksu arvestamiseks) www.ammaemand.org.ee/uhing/dokumendid/.

Kui liikmemaksu kannab üle tööandja, esitab tööandja EÄÜ raamatupidajale aadressil midwife.rmp@gmail.com maksjate nimekirja vähemalt kord kvartalis. Soovitav on tasuda tööandja kaudu. Asutusel on võimalik taotleda arvet EÄÜ-lt liikmete liikmemaksu tasumiseks.

Liikmemaksu tasumisel isiklikult soovitame teha selleks pangas igakuise püsimaksekorralduse. Liikmemaksu saab tasuda nii kvartali- kui ka aastamaksena. Iga kvartali liikmemaks tasutakse vähemalt kvartaalse arvestuse esimese kuu 15. päevaks. Aastamaksu tasumise tähtaeg on jooksva aasta 31. märts.

Lapsehoolduspuhkusele suundumisel teavitatakse juhatuse liikmeid kirjalikult aadressil juhatus@perekool.ee. Lapsehoolduspuhkusel viibimise perioodil saab aastamaksu tasuda osade kaupa, vastavalt kuu- või kvartaalsete maksetena. Lapsehoolduspuhkusele suunduja saab omal soovil EÄÜ liikmelisuse peatada saates vastavasisulise e-kirja aadressil juhatus@perekool.ee.

Liikmelisus peatatakse juhatuse otsusega, kui lapsehoolduspuhkusel viibija ei ole tasunud tähtajaks liikmemaksu ja/või vastanud EÄÜ juhatuse kolmele järjestikusele kirjalikule järelpärimisele liikmelisuse kohta.

Liikmemaks kantakse arveldusarvele EE332200001120147839 Swedbank´is

Saaja: MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing.

Maksekorraldusel peavad olema järgmised andmed:

  1. Liikme ees-ja perekonnanimi (juhul kui ülekanne ei ole liikme arveldusarvelt)
  2. Selgitus: Liikmemaks ja kuu (periood), mille eest liikmemaks tasutakse

Liikmearvestust peetakse EÄÜ juhatuses ja osakondades isikupõhiselt. Volikogu liikmed esitavad üks kord aastas kokkulepitud ajaks aruande liikmearvestuse kohta osakonnast. Volinik esitab tema poolt allkirjastatud liikmete nimekirja EÄÜ juhatusele aadressil juhatus@perekool.ee 31. märtsiks. Liikmete arvestuse tabel on kättesaadav interneti aadressil www.ammaemand.org.

Liikmemaksu tasumine on liikme põhikirjast tulenev kohustus. p. (3.1.4.) Liikmemaksu tasumata jätmisel saadetakse liikmele enne väljaarvamise otsuse vastuvõtmist meeldetuletuskiri, milles on eelteade väljaarvamisest kirjas kokkulepitud tähtajaks maksmata jätmise kohta.

Liikmete arvestuse ja liikmemaksudega seotud dokumentatsioon saata e-posti aadressil: juhatus@perekool.ee.

Astu EÄÜ liikmeks
  • Max. file size: 2 GB.
    Palun lisa siia sisseastumismaksu maksekorralduse koopia.