Tartu Ülikooli Elukestva õppe keskuse täiendusõppe pakub 11.10.2019 Tartus Koolitust teemal Verbaalne ja emotsionaalne kiusamine koolis, tööl, kodus või internetiavarustes

Läbiviija: Kaja Tampere (suhtekorraldaja, filosoofiadoktor).

Eesmärgiks  on tutvustada sõnalise (verbaalse) ja emotsionaalse kiusamise olemust, teadvustada/tutvustada sõnalise ja emotsionaalse kiusamise defineerimise kriteeriume ja võimalusi sellise kiusamise äratundmiseks ja märkamiseks, analüüsida Eesti ja Soome näidete põhjal kiusamise intellektuaalseid, füüsilisi ja ka meditsiinilisi tagajärgi.

Osalemise soovist saad teada anda klikkides kursuse pealkirjal.