Raseduskriis on olukord, kus väheneb naise, mehe ja tema lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutustega või traumaatiliste kogemustega, mis on seotud rasestumisega, raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, sünni ning emadusega, isadusega ja lapsevanemaks kasvamisega. Anamneesis ja/või käesoleva raseduse ajal ilmnevad rasedus- ja terviseriskid ning sotsiaalmajanduslikud ja psühholoogilised tervisemõjurid toovad endaga kaasa võimaluse raseduskriisi tekkeks.

Igal visiidil tuleb pöörata tähelepanu naise meeleolule ja käitumisele, kahtluse korral on soovitav küsida:

  1. Kas naine on viimasel kuul tundnud lootusetust, väsimust, jõuetust või kurvameelsust?
  2. Kas naine on viimasel kuul tundnud teotahte vähenemist?

Juhul kui naine vastab küsimustele jaatavalt, siis pakkuda abi ja toetust. Seisundi täpsustavaks hindamiseks ja edasise käitumistaktika välja töötamiseks teha koostööd perearsti, hingehoidja, raseduskriisi nõustaja, psühholoogi, psühhiaatri ja/või sotsiaaltöötajaga.

Projekti “Tervisesüsteemide arendamise koolitus rasedate vaimse tervise hindamiseks” raames valmisid juhised, et hõlbustada rasedust planeeriva, raseda ning sünnitusjärgse naise vaimse tervise probleemide märkamist ja ennetamist:

Patsiendi vaimse tervise probleemide hindamiseks võib pakkuda talle täitmiseks “Emotsionaalse enesetunde hindamise küsimustiku” EEK-2 täitmist.

Küsimustikud ning tulemuste tõlgendamise juhendi saab alla laadida ja välja printida allpool toodud linkidelt:

****************

Lisaks viidi läbi 2014.a. jooksul 4 koolituspäeva, kus osales 205 tervishoiutöötajat üle Eesti. Koolitusmaterjalid on leitavad allpool toodud linkidelt:

Koolituspäevad viidi läbi ning juhendmaterjalid koostati Eesti Haigekassa projekti “Tervisesüsteemide arendamise koolitus rasedate vaimse tervise hindamiseks” raames. Koolituspäevad olid tasuta ja nende toimumist finantseeris Eesti Haigekassa.

Koolituste korraldamine toimus koostöös Sihtasutusega Väärtustades Elu.

EHK logologosave logo