Valminud on seksuaalvägivalla ohvri abistamise juhend meedikutele.
Juhend on kooskõlastatud Eesti Naistearstide Seltsi ja Eesti Kohtuarstide Seltsi poolt.

Seksuaalvägivalla ohvrite abistamise juhend