Lp. ämmaemandad!

Viimasel ajal on rasestumisvastaste vahendite osas lisandunud uusi teadmisi ja seisukohti. Kuna rasestumisvastaseid vahendeid kasutatakse pikka aega, siis peab selle kasutamine olema igati tõenduspõhine ja patsiendisõbralik.

Kas te teadsite, et emakasisese vahendi paigaldamisel on kõige ebasobivamaks ajaks menstruatsiooni aeg? Või kui vaske sisaldava emakasisene vahend on paigaldatud peale 40. eluaastat, siis on parem jätta see emakasse viljaka ea lõpuni? Või seda, et kombineeritud
hormonaalne kontratseptsioon ei vähenda rinnapiima hulka? Laia toimespektriga antibiootikumid ei vähenda pillide efektiivsust?

Kursuse jaoks oleme kokku pannud õppematerjali, mis sisaldab uusimat infot kontratseptsiooni kohta meetodipõhiselt. Professor Helle Karro on valmistanud ette videoloengud, kus käsitletakse kontratseptsiooni seisundi- ja haiguspõhiselt. Teie käsutuses on eestindatud ja venekeelne Maailma Terviseorganisatsiooni kontratseptsiooni lubatavuse kriteeriumite käsiraamat (WHOMEC).

Tegemist on e-kursusega, mis kestab 6 nädalat (1,5 EAP). Igal nädalal tuleb mõned tunnid õppetööle pühenduda – endale sobival ajal, vastavalt oma võimalustele ja vajadustele. See ei nõua mingeid arvutialaseid erioskusi. TÜ arstiteaduskonna täienduskeskus nõustus meie ettepanekuga ämmaemandatele soodsama hinna pakkumisega.

Järgmine kursus algab 4. veebruaril ja lõpeb 17. märtsil 2013 ja registreeruda saab TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuses http://www.kliinikum.ee/koolitus/

Kohtumiseni kursusel!
Made Laanpere
Kai Part
Helle Karro
Praktiline kontratseptsioon (e-kursus) õdedele ja ämmaemandatele: 40 TUNDI, hind 130 EUR, registreerumisel palume kindlasti märkida ka amet!

Eriala: Sünnitusabi ja günekoloogia ja Internetipõhine e-kursus
Juhendaja: professor Helle Karro, dr Kai Part, dr Made Laanpere
Sihtgrupp: ämmaemandad, pereõed, kooliõed
Toimumise koht: internetipõhine aktiivtöödega e-kursus
Annotatsioon: Kursusel käsitletakse uuemaid seisukohti kõigi rasestumisvastaste meetodite
kohta. Antakse peamised põhitõed kontratseptsioonialase nõustamise kohta. Käsitletakse kõik
meetodeid ja ka erinevaid seisundeid/haigusi. Õppimiseks on spetsiaalselt selle kursuse jaoks
väljatöötatud materjalid ja videoloengud. Situatsiooniülesannete lahendamise kaudu õpitakse
igakülgselt patsiendi vajadusi, võimalusi ja ohutust arvestavat nõustamist erinevates
situatsioonides. Internetikeskkond annab selleks nii sobiva keskkonna kui ka endale sobiva aja.
Õppejõud osalevad kogu kursuse aja aktiivselt õppeprotsessis vastates kõigile ettetulevatele
küsimustele.

Kursusele registreerumine:
http://www.kliinikum.ee/koolitus/index2013.asp?eriala=Internetip%F5hine%20e-kursus