Rasedus on naise normaalne füsioloogiline seisund. Uuendatud juhendis on käsitletud normaalselt
kulgeva raseduse jälgimist: raseduse kulgu mõjutavate tegurite mõju rasedusele, rasedusaegseid
füsioloogilisi muutusi naise organismis ja neist tingitud võimalikke probleeme,
rasedusaegset nõustamist, meditsiinilist sekkumist nõudvate seisundite äratundmist ja esmast
käsitlust.

Juhend on koostatud, läbi vaadatud ja heaks kiidetud Eesti Naistearstide Seltsi, Eesti
Ämmaemandate Ühingu ja Eesti Perearstide Seltsi poolt.

Juhend on soovitusliku iseloomuga ja selle järgimine tagab rasedatele tervishoiuteenuse ühtsed põhimõtted, kuid ei vabasta tervishoiutöötajat vastutusest võimalike jälgimis- või ravivigade eest.

Uus ja täiendatud juhend asendab 2011.a. märtsis Eesti Naistearstide Seltsi juhatuse poolt kinnitatud
„Raseduse jälgimise juhendi“ (versioon 4, dets.2011).

Veebiversioon on uuendatud ja leitav aadressilt  https://rasedajalgimine.weebly.com/