2017. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursil pälvisid II preemia Siiri Põllumaa juhendamisel Kadri Niin ja Triinu Trossmanni konkursitöö „Eesti haiglate sünnitusosakondade ämmaemandate hoiakud ja kogemused seoses normaalse sünnitusega” .

Palju õnne!