Tõenduspõhine õenduspraktika on õe igapäevane töö, mis põhineb usaldusväärsetel uurimistulemustel, õe pädevusel ja patsiendi/kliendi vaatekohtadel.

Tartu Ülikooli õendusteaduse osakonna ja Eesti Õdede Liidu Teaduskonverents 2013 “Tõendid praktikasse – patsiendi ja tema lähedase vajadused õendusabis” toimub 22.11.2013 Tartus.

Konverentsi ettekanded keskenduvad patsientide/klientide ja nende lähedaste vaatekohti käsitlevatele uurimistöödele ning uurimistulemuste praktikasse rakendamisele.

Toimumiskoht: Biomeedikum, auditoorium 1006 (Ravila 19, Tartu)

Registreerimine: 08.10.–08.11.2013 õendusteaduse osakonna kodulehel www.med.ut.ee/ode<http://www.med.ut.ee/ode

Osavõtumaks: 30 eurot, õendusteaduse magistrantidele ja EÕLi liikmetele 18 eurot

Täpsem info ja programm: mai 2013.

Info:
Gerli Usberg
Eesti Õdede Liit
e-post gerli.usberg@ena.ee<mailto:gerli.usberg@ena.ee>
tel 5331 8080

Ede Kärner
TÜ õendusteaduse osakond
e-post ede.karner@ut.ee<mailto:ede.karner@ut.ee>
tel 5398 0826