Sellel talvel said Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis lõputunnistuse kokku 30 noort ämmaemandat, neist 11 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud ämmaemanda lõputunnistusele märgiti lisaks viide ämmaemand, tase 6, esmase kutse omistamise kohta , mis tuleneb Ämmaemanda kutsestandardist ning, mis liidab  omavahel hariduse ja töömaailma.

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab 4,5 aasta jooksul omandatud teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mida üks elukestvalt õppiv ämmaemand tööelus vajab ning mille alusel omistatakse viie aasta pärast taotlejatele juba ämmaemand, tase 6 või tase 7 kutsetunnistus.