Head tervishoiutöötajad!

Tartu Ülikooli õendusteaduse õppetool pakub teile traditsioonilist võimalust osaleda täiendusõppijana õendusteaduse magistriõppe kevadsemestri ainetel. Õpingud on avatud paljude erialade spetsialistidele: õdedele, ämmaemandatele, füsioterapeutidele, tegevusterapeutidele, tervisekaitse spetsialistidele, tervisedendajatele, bioanalüütikutele ja radioloogiatehnikutele. 

 

Läbida saab nii erialaaineid, mis käsitlevad juhtimist ja pedagoogikat, kui ka uurimistööle keskenduvaid aineid. 

Ainele/ainetele registreerumiseks võtke meili teel ühendust kontaktisikuga hiljemalt 6. veebruaril 2020.

Vt ka https://tervis.ut.ee/et/oppimine/taiendusope-oendusteaduse-oppetoolis (täiendusõppest õendusteaduse õppetoolis)

Vt ka https://tervis.ut.ee/et/oppimine/tunniplaan-akadeemiline-kalender (magistriõppe tunniplaanid)