Algamas on täienduskursus ” Seksuaalnõustamise ABC”

16 akadeemilist tundi

12.-13.02.2020

Sihtrühm: naistearstid, teised meditsiini, psühholoogia ja sotsiaaltöö eriala esindajad.

Koolitus toimub Tartus, ruum täpsustamisel.

Koolituse maksumus 290.- eurot

Lektorid on Soome organisatsioonist SEXPO, mis on eestkõnelejaks inimeste seksuaalsuse avatud ja positiivse käsitluse, võrdsuse ja seksuaalõiguste küsimustes.

Koolitus toimub inglise keeles.

Lektorid:

  • Tiina Vilponen, seksuaalterapeut, on kursustel põhjalikumalt käsitlenud kehalise puutumatuse, seksuaalõiguste ja meeste ümberlõikuse teemat
  • Tommi Paalanen , seksuaalkasvatuse ja seksuaaleetika asjatundja, filosoof

Kursuse eesmärk: anda ülevaade seksuaalnõustamisest, selle teoreetilistest põhialustest ja meetoditest. Kursusel räägitakse seksuaalsuse tähendusest ja mitmekesisusest, seksuaalnõustamise seisukohast olulistest professionaalsetest hoiakutest ja eetilistest põhimõtetest; tutvustatakse klienditöö põhimõtteid seksuaalnõustamisel, loa andmist (PLISSIT mudel) ja tutvustatakse seksuaalnõustamise meetodeid praktiliste töötubade kaudu. Kursusel osalejatele soovitatakse teemakohast õppematerjali.

Kava:

12.veebruar 2020

09.00–10.30                Sissejuhatus seksuoloogiasse
10.30–10.45                paus
10.45–12.00                Professionaalsus ja enesepeegeldamine
12.00–13.00                lõuna
13.00–16.00                Seksuaalnõustamise põhimõtted ja meetodid, juhtumiarutelu

13.veebruar 2020

09.00–12.00                Seksuaalsuse, soo ja suhete mitmekesisus
12.00–13.00                Lõuna
13.00–16.00                Seksuaaleetika ja nõustamise eetika, juhtumianalüüs

 

Registreerumine Tartu Ülikooli Kliinilise Meditsiini Instituudi täienduskeskuse kaudu:

https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/taiendusope/koolituskalender-2019