Lugupeetud õed ja ämmaemandad!

2014/2015. õppeaasta vastuvõtt õendusteaduse magistriõppesse algab juba juunikuus. Õpe on avatud ülikooli õppevormis, osakoormusega ja üliõpilasele tasuta. Vastu võetakse 15 üliõpilast.

Kandideerida saavad rakenduskõrgharidusega õed ja ämmaemandad, kellel on vähemalt aastane erialane töökogemus (arvestatakse ka õpingute ajal töötatud aega). Sooritada tuleb kaks võrdse osakaaluga eksamit – erialakatse, milleks on kodune kirjalik töö, ja sisseastumisintervjuu. Intervjuule pääsevad kandidaadid, kelle erialakatse on sooritatud positiivselt (st vähemalt 50 punktile). Vastu võetakse pingerea alusel. Pingerida moodustub kandidaatidest, kelle mõlemad eksamid on sooritatud positiivselt ning eksamite keskmine tulemus on 66 punkti 100 võimalikust. Varasemaga võrreldes kõrgem lävend 66 punkti kehtib ülikoolis alates käesolevast aastast.

Olulised kuupäevad

  • 11. juuni – erialakatse (koduse kirjaliku töö) küsimused avaldatakse osakonna kodulehel
  • 24. juuni kuni 4. juuli  – SAISi kaudu dokumentide esitamine, sh 30. juuni kuni 4. juuli – paberil dokumentide esitamine ülikooli peahoones
  • 25. juuni – koduse kirjaliku töö esitamise tähtaeg (töö tuleb saata meiliaadressile ede.karner@ut.ee)
  • 8. juuli – tehakse teatavaks erialakatse tulemused SAISis ja saadetakse sisseastumisintervjuu ajagraafik kandidaatidele, kelle tulemus osutus positiivseks
  • 10. ja 11. juuli – sissastumisintervjuu (toimub Biomeedikumis ruumis 4061 (Ravila 19, Tartu). Enne intervjuud tulla ruumi 4056)
  • 14. juuli 2014 – tehakse teatavaks sisseastumisintervjuu tulemused ja lõpptulemused SAISis
  • 18. juuli 2014 – avalikustatakse vastuvõetute nimekirjad SAISis

Põhjalikum info: www.oendusteadus.ut.ee

Märkus: ajavahemikus 16.–20. juuni kolib õendusteaduse osakond uude ruumi (ruum 4056, Biomeedikum, Ravila 19, Tartu). Sel ajavahemikul on soovitatav küsimuste korral helistada mobiiltelefonile 5398 0826 või saata e-kiri allmärgitud meiliaadressile.

Edukat kandideerimist soovides

Ede Kärner
õendusteaduse osakonna õppekorralduse spetsialist
tel 737 41815398 0826
e-post ede.karner@ut.ee<mailto:ede.karner@ut.ee>