Lugupeetud õed ja ämmaemandad!

Augustis algab vastuvõtt Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppesse. Õppekavast lähemalt vt http://www.med.ut.ee/98304. Kandideerimise eeltingimus on rakenduskõrgharidus õenduses või ämmaemanduses ning vähemalt üheaastane erialane töökogemus (arvesse läheb ka abiõena või abiämmaemandana töötatud aeg.

Olete oodatud kandideerima!

Õppetöö
Üliõpilased, kes 2012/2013. õppeaastal magistriõpet alustavad, läbivad suurema osa õppetööst Tallinnas. Sügissemestri õppetöö toimub enamasti Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses (J. Sütiste tee 21), vähesel määral õendusteaduse osakonnas (Nooruse 9, Tartu). Täpsem info on õendusteaduse osakonna kodulehel http://www.med.ut.ee/115622 esimese aasta tunniplaanis.

Dokumentide vastuvõtt
6.-17. august 2012
– ülikooli peahoones tööpäeviti kell 10–16
– Interneti-aadressil www.sais.ee ööpäev läbi (lõpeb 17. augustil kell 23.59)
– ülikooli kolledžites, Tallinna esinduses, Ülikoolide Keskuses Saaremaal tööpäeviti lahtiolekuaegadel.

Nõutavad dokumendid
– avaldus
– eelmise õppeastme diplom ja akadeemiline õiend
– CV
– isikutunnistus või pass
– nime muutumise korral seda tõendav dokument
– mõnes muus keeles kõrghariduse omandanul dokument eesti keele oskuse kohta B2 tasemel või eesti keele kui teise keele riigieksami tunnistus

Märkused:
– avaldusele on soovitatav märkida osakoormusega õpe;
– CV-fail on soovitatav salvestada SAISis avalduse juurde. Kui kandidaat esitab kõik dokumendid paberil, tuleks saata CV ka failina meiliaadressil ede.karner@ut.ee koos eksamitööga.

Sisseastumiseksam
30. juuli 2012 – eksamitöö (kodutöö) küsimused avaldatakse osakonna kodulehel tööpäeva jooksul
13. august 2012 – saata eksamitöö meiliaadressile ede.karner@ut.ee
17. august 2012 – kandideerijatele saadetakse vestluse täpne ajagraafik
22.-24. august 2012 – vestlus; toimub Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuses koolituskeskuse õppeklassis (Pärnu mnt 104, ruum 155)
28. august 2012 – tehakse teatavaks sisseastmiseksami tulemused Interneti-aadressil www.sais.ee

Täpsem info
Sisseastumisest:http://www.med.ut.ee/96417, http://www.ut.ee/et/oppimine/sisseastujale/mag/oppekavad
Eksamitööst ja vestlusest: http://www.med.ut.ee/207419