5. mail, rahvusvahelisel ämmaemandate päeval nimetati Otepääl EÄÜ juubelikonverentsil  Siiri Põllumaa EÄÜ auliikmeks.

Siiri Põllumaa oli Eesti Ämmaemandate Ühingu presidendina (2005 -2014) kodusünnituse seadustamise eestvedaja, ämmaemandate õppekava arendaja ning ämmaemanda eriala populariseerija. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ämmaemanda eriala koordinaator-õppejõuna (2000-2017) leidis ta motiveeritud üliõpilaskandidaate, kujundades ühiskonnas positiivset arusaamist ämmaemandusabist.

Õppekava metoodilises arengus pühendus Siiri Põllumaa käelisi tegevusi soodustavate õppemeetodite ja loovõppe rakendamisele. Tema eestvedamisel sai teoks ulatuslik rakendusuuring “Eesti sünnitusosakondade ämmaemandate pädevus, hoiakud ja töövõtted normaalse sünnituse jälgimisel, juhtimisel ja vastuvõtul”.

Tartu osaühingus Pingeprii kodusünnitusabiteenust pakkuv Siiri Põllumaa on ise öelnud, et jõudis peale neljandat kursust iseseisva ämmaemandana tööle asumist tõdemusele, et ämmaemanda amet on just see nn tema asi.

„Siiri Põllumaa teeb oma tööd suure pühendumuse ja naudinguga. Lihtsalt töötamisest on talle vähe. Tema südameasjaks on ka Eesti ämmaemanduse arengu suunamine,“ ütles Eesti Ämmaemandate Ühingu president Liis Raag.

Eesti Ämmaemandate Ühingu auliikme nimetus omistatakse erilise austuse avaldusena üksikisikule, kes aitas märkimisväärselt kaasa ämmaemanduse arengule, ühingu eesmärkide saavutamisele ja ämmaemanda kutsekuvandi kujundamisele. Auliikmeid nimetatakse iga viie aasta järel.