Seminar

“Üsasisesed laste surmad. Matus kui osa leinaprotsessist.”

Matusetoiming on oluline osa leinaprotsessist ning hõlmab endas küsimusi nii psühholoogiast, õigusaktidest kui ka tavadest. MTÜ Vaikuse Lapsed on kutsunud appi oma ala spetsialistid neid teemasid valgustama.

Aeg: 18. mai 2012 kl 11-15.30
Koht: Padise vald, Harju-Risti, Risti kihelkonnamaja ja kirikaed.
Sihtgrupp: kõik, kes töötavad üsasiseselt surnud laste peredega (raseduskriisinõustajad, sotsiaaltöötajad, ämmaemandad ja teised)

Osalemine on tasuta.

Registreerimine 1.maini e-maili aadressil info@vaiksed.ee.

Seminari kava:
1. Ülevaade üsasiseste surmade hetkeseisust Eestis ja mujal – täpsustamisel
2. Lapsekaotusleina spetsiifika üsasisese surma korral. Praktilised näpunäited ja
rolliharjutused. Matmistegevuste roll leinaprotsessis – Naatan Haamer
3. Sünni/surma ja matuse reguleerimine õigusaktidega – Mari Asser
Sotsiaalministeeriumist
4. Matmine Vaikuse Laste Rahupaigas. Perede tagasiside ja KKK – Annika Laats
5. Soome praktika matmistegevuses üsasiseste surmade korral ja vastava
tugiorganisatsiooni töö – KÄPY ry esindaja
6. Arutelud gruppides. Probleemsete situatsioonide lahkamine – Küllike Lillestik
7. Ringkäik Risti kirikuaias – Annika Laats

Info: info@vaiksed.ee
www.vaiksed.ee