Head kaasteelised!

 

Käesoleval aastal on ICM (Rahvusvaheline ämmaemandate Konföderatsioon) sõnastanud rahvusvahelise ämmaemandate  päeva teemaks “Ämmaemandad: naiste õiguste kaitsjad”. 

Ämmaemanda roll tervise spetsialistina on üha enam väärtustatud naiste ja perede poolt. Ei ole enam harvad olukorrad, kus peredel on oma nn kodustatud ämmaemand, kelle ekspertiisi vajatakse ja hinnatakse.

Olles naist ja peret toetamas kogu elukaare vältel on ämmaemad see, kes toetab naise enda ja tema peret puudutavaid tervisega seotud valikuid jagades tõenduspõhist teavet. Naisel on õigus valida, kuid valikud peavad olema tehtud piisava ja ajakohase informatsiooni baasil. 

Ämmaemand on normi spetsialist, kes väldib põhjendamata sekkumisi ning toetab naise õigusi olla kaasatud.

Tänases ühiskonnas on ämmaemandal oluline roll  kaitsta ja toetada naiste reproduktiivseid õigusi ja valikuid ning muutuvas multikultuurses keskkonnas lähtuda ämmaemandusabi osutamisel vastavatest eripäradest. 

Ämmaemandate roll  naiste ja perede nõustajate, juhendajate ning toetajatena on hindamatu!

 

Palju õnne rahvusvahelise ämmaemandate päeva puhul!

 

EÄÜ juhatus