Eesti Õdede Liit

Pressiteade
9. jaanuar 2012

Õdede liit kutsub haiglate liitu ja haigekassat palgaläbirääkimistele

Eesti Õdede Liit tegi koos Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liiduga Eesti Haiglate Liidule ja haigekassa nõukogule ettepaneku alustada 2013. aastast kehtima hakkava tunnitasu alammäära läbirääkimisi. Õdede liidu ettepanek on tõsta õendustöötajate ja hooldajate tunnipalga alammäära alates järgmisest aastast ligikaudu ühe euro võrra.

“Alanud aastal suurenes haigekassa eelarve kaheksa protsendi võrra, mis võimaldab tööandjatel tõsta õendustöötajate ja hooldajate palk 2009. aasta tasemele, kuid sellest ei piisa, et õdede töötasu panuse ning vastutusega vastavusse viia. Õdede ja hooldajate alamtunnitasu tõstmine ligikaudu ühe euro võrra on meie hinnangul ühiskonnas vastuvõetav ning ka võimalustega vastavuses,” ütles Eesti Õdede Liidu president Ester Pruuden.

Eesti Õdede Liidu ja Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liidu ettepaneku kohaselt hakkaks alates 2013. aastast kehtima tunnipalga alammäär õele, ämmaemandale ja tervishoiuteenust osutavale spetsialistile 5 eurot tunnis (arvestuslikult 840 eurot kuus) ja hooldajale 3 eurot tunnis (arvestuslikult 504 eurot kuus).

“Ilma palgatõusuta ei ole võimalik tagada tervishoiuteenuste kättesaadavust vähemalt senisel tasemel. Õdedel on tervishoiuteenuste osutamisel järjest rohkem ülesandeid ja vastutust ning teenuste kättesaadavus sõltub samuti üha rohkem õdedest, kes paraku tervishoiu rahastamise vähendamist kõige valusamalt oma nahal tunda said,” ütles Ester Pruuden.

Alates 2008. aastast kehtinud kollektiivlepingu järgi on tunnipalga alammäär õele, ämmaemandale ja tervishoiuteenust osutavale spetsialistile 3,83 eurot tunnis (arvestuslikult 644 eurot kuus) ja hooldajale 2,11 eurot tunnis (arvestuslikult 354 eurot kuus). 2009. aastal kärbiti tervishoiuteenuste hindasid 6 protsendi võrra, mis tõi kaasa õdede palgakärpe keskmiselt 15 protsendi ulatuses. Eesti Haigekassa nõukogu ennistas tervishoiuteenuste hinnad 2012. aasta 1. jaanuarist.

Eesti Õdede Liit on arvukaim ja kõigi maakondade õdesid ühendav organisatsioon, kuhu kuulub üle 4000 liikme ehk rohkem kui pool Eesti õeskonnast. Eesti Õdede Liitu kuuluvad nii üldõed kui kõikide õenduserialade õed: terviseõdedest pereõed ja kooliõed, kliinilise eriala õed nagu näiteks lasteõed ja koduõed, intensiivõed, hambaraviõed, vaimse tervise õed, õde-õpetajad ning ämmaemandad.

Eesti Tervishoiualatöötajate Ametiühingute Liit on hooldus- ja sotsiaaltöötajaid ühendav organisatsioon.

Täiendav info:
Ester Pruuden
Eesti Õdede Liidu president
mob 5341 4540
e-post: ester.pruuden@ena.ee

Teate edastas:
Rait Tuulas
assistent
PR Partner OÜ
mob 5568 7783
e-post rait@prpartner.ee
www.prpartner.ee