Eesti Ämmaemandate Ühing

PRESSITEADE

7.09.2016

Ämmaemandad ja lastearstid otsivad lahendusi tervishoiutöötajate  vastsündinute elustamisalase pädevuse tagamiseks.

Ämmaemandate Ühingu poolt kokku kutsutud eilsel ümarlaual arutati vastsündinutega töötavate tervishoiutöötajatele jätkusuutliku ja kvaliteetse vastsündinu elustamisalase täiendkoolituse tagamise võimalusi. Kohtumisel osalesid lisaks Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatuse liikmetele lastearstid ja ämmaemandad SA Tartu Ülikooli Kliinikumist, Lääne Tallinna Keskhaiglast, Ida Tallinna Keskhaiglast ning esindajad Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolidest.

Üheskoos tõdeti, et hoolimata Euroopa direktiivides sätestatud tervishoiutöötaja vastsündinu elustamispädevusest ning haigla kohustusest pakkuda personalile koolitust igal aastal, on vastsündinu elustamiskoolitused kättesaadavad pigem suurtele regionaalhaiglatele. Siiski on vastav kompetents oluline kõikidele tervishoiutöötajatele, kes töötavad vastsündinute ja lastega, kuid sageli puudub haiglatel vastav ressurss. Piiratud koolitusvõimaluste tõttu on kujunemas olukord, kus personal ei suuda funktsioneerida täisväärtusliku meeskonnana ning osutada kvaliteetset abi kriitilistes seisundis vastsündinule.

Asjaosalistel on kavas arutelu laiendada ning kohtumise käigus sõnastati konkreetsed tegevuseesmärgid, millest olulisematena toodi välja rahastuse leidmine vastsündinu elustamiskoolituste läbiviimiseks ja koolitajate koolitamiseks. Lisaks kinnitati, et temaatilist arutelu tuleb laiendada kaasates erinevate sünnitusabi meeskonda kuuluvate kutsete esindajaid, et algatada kutsepädevustest tulenevalt koolitusprogrammi loomist.

Eesti Ämmaemandate Ühing on kõigi maakondade ämmaemandaid ühendav organisatsioon, mille missioon on tagada oma liikmetele  konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik täiendkoolitus.

 

Kontakt

Pille Teesalu

Eesti Ämmaemandate Ühingu president

Mob 53319929

e-post: pille.teesalu@kliinikum.ee