Eesti Ametiühingute Keskliit
PRESSITEADE
31. mai 2016

Ametiühingud ja meditsiinitöötajad otsivad tervishoiusüsteemile jätkusuutlikumat visiooni

Ametiühingute keskliidud ja tervishoiutöötajad lahkasid eilsel ühisarutelul Eesti tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse kitsaskohti võttes seekord luubi alla süsteemi suuremad eesmärgid rahva tervise parandamisel ja võimalikud sisemised ümberkorraldused. Varem on arutatud ka tervishoiu alarahastatusest ja töötajate puudusest tulenevaid probleeme.

Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliidu, Eesti Radioloogia Ühingu, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Teenistujate Ametiliitude Organisatsiooni TALO esindajad on läbi viimas kohtumiste seeriat, mille eesmärk on luua selge visioon, millisena me töötajate ja patsientidena Eesti tervishoiusüsteemi näha tahame ja kuidas see erinevaid huvigruppe kaasates ka reaalselt toimima saada.

“Tervishoiusüsteem toimib täna piiratud inimressursiga ja pidevas rahapuuduses. Kui lisada pilti ka vananev rahvastik, jookseb süsteem paratamatult kokku. Otsimegi sisukat lahendust, kuidas piiratud ressurssidega tagada inimestele jätkuvalt parem tervis. Lisarahastus on oluline, aga kaugelt mitte ainus faktor meie tulevikuplaanis,” lubas ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson ning lisas, et ootus tervishoiusüsteemi muutuste järele ühiskonnas on suur.

Eilne kohtumine oli järjekorras juba teine. Kohtumisel osalesid lisaks ametiühingute keskliidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu, teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni ja radioloogia ühingu esindajatele ka Eesti Ämmaemandate Ühingu esindajad ning tervisesüsteemide ekspert Taavi Lai Fourth View Consulting‘ust.

Tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks soovivad osapooled kokku leppida need konkreetsed tegevused, mida oleks vaja ette võtta, et oodatav eluiga tõuseks ja tervena elatud aastate arv suureneks.

Asjaosalistel on kavas oma arutelusid laiendada, kaasates ühisese visiooni väljatöötamisse ka tööandjad, puuetega inimesed ja teised huvitatud osapooled.

Kontakt:
Peep Peterson, EAKL esimees, 5015 446
Kaili Uusmaa, EAKL kommunikatsioonijuht, 5087 370

Eesti Ametiühingute Keskliit on ametiühingute keskne organisatsioon, mis on loodud Eesti töötajate poolt. Ametiühingud tutvustavad töötajatele nende seaduslikke õigusi, esindavad töötajate huve ja kaitsevad nende õigusi suhetes tööandjaga. Ametiühingute keskliitu kuulub 18 alaliitu, mis ühendavad riigi- ja omavalitsusasutuste töötajaid, haritlasi, tervishoiutöötajaid, transporditöötajaid, tööstustöötajaid ning teenindussektoris töötajaid. Ühingute tegevust reguleerib ametiühingute seadus. Lisainfo www.eakl.ee.