EÄÜ logo Estonian Development Cooperation

Eesti Ämmaemandate Ühing 

PRESSITEADE 

14.11.11 käivitub Tartu ja Batumi ämmaemandate praktilise sünnitusabi koostööprojekt. 

Gruusia on üks neljast Eesti arengukoostöö sihtriigist, projekti rahastab Eesti Vabariigi Välisministeerium arenguabi fondist. Isiklike kontaktide kaudu on Gruusia Batumi ämmaemandad avaldanud huvi ja valmisolekut koostööks Eesti ämmaemandatega.

Teadaolevalt mõjutab Gruusia sünnitusabi kvaliteeti muuhulgas sünnitusabi madal materiaaltehniline baas, ämmaemandate koolitussüsteemi madal tase ning poliitilisest olukorrast tingitud ebastabiilsus.
Statistikale tuginedes on Eesti sünnitusabi kvaliteedinäitajaid viimasel aastakümnel oluliselt parandanud, mis võimaldab oma kogemusi jagada ka Gruusia ämmaemandatega. Eesmärk on anda edasi praktilisi kogemusi, mida on võimalik koheselt ja väheste ressurssidega rakendada ka Gruusia Batumi piirkonna sünnitusabi arendamisel.

Programm on mõeldud eelkõige ämmaemandatele, kes tegelevad vahetult rasedus- ja sünnitusaegse ning -järgse hooldusega ning naiste sünnituseks ettevalmistamisega. Projekti esimeses etapis saabub 14. novembril Tartusse kaks Gruusia ämmaemandat ja kaks naistearsti. Lisaks SA TÜK naistekliiniku ämmaemandatele osaleb projektis ka üks Tartu naistearst.

Projekti tegevused 

  1. Koolitusvajaduse ja tegevuskavade kooskõlastamine Gruusias. 2-päevane visiit Batumi sünnitusmajja.
  2. Koolitusseminar ja praktika Eestis novembris 2011 ja märtsis 2012 kahele gruusiapoolsele grupile. Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Seksuaaltervise kliinik, Põlva Haigla, SA TÜ Kliinikumi naistekliinik.
  3. Koolituse ja praktika läbiviimine Gruusia Batumi Sünnitusmajas ja meditsiinikoolis septembris 2012.

Projekti tegevuste kava 14. – 17.november 2011 

Esmaspäev, 14.november 2011 
Saabumine Tartusse, tervitusvisiit naistekliinikusse, tervitusõhtu.
Teisipäev, 15. november 2011 – Teooriapäev.   
Kohtumine Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Vastastikkused ootused-lootused-võimalused. Ämmaemandate õpe Gruusias ja Eestis. Sünnitusabi ja ämmaemandus-abi regulatsioon, organisatsioon Gruusias ja Eestis.
Kolmapäev, 16. november 2011  –  Ekskursioonipäev. 
Lõuna-Eesti vaatamisväärsused. Põlva Haigla, Tartu Seksuaaltervise kliiniku ja Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku külastus.
Neljapäev, 17. november 2011 –  Praktikapäev SA TÜK naistekliinikus. 
Valvetöö naistekliiniku erinevates osakondades.
Edasise koostöö planeerimine, lahkumisõhtu.
Reede, 18. november 2011. 
Tartu ekskursioon, lahkumine.

Lugupidamisega,
Siiri Põllumaa, EÄÜ president; 50 67938
siiri.pollumaa@kliinikum.ee; www.ammaemand.org.ee