Kutsetunnistuse kehtivusaja möödudes on kutse omajal õigus kutset taastaotleda ühe aasta jooksul pärast kutsetunnistuse kehtivusaja lõppemist.
Kutset saab taastaotleda kaks korda aastas samaaegselt esmakutse taotlemisega.

ÄMMAEMAND III kutse taastaotlemine eeldab kutsekeskharidust või rakenduskõrgharidust, tööalane kompetentsus: 5 aastat viimase 8 aasta jooksul, praktilise töökogemuse aruannet, tööanalüüsi ja täienduskoolitusi vähemalt 120 tunni mahus

ÄMMAEMAND IV kutse taastaotlemine eeldab kutsekeskharidust või rakenduskõrgharidust, tööalane kompetentsus: 5-aastast töökogemust ämmaemandana viimase 8 aasta jooksul, praktilist töökogemust kas antenataalse – , intranataalse – , postnataalse hoolduse valdkonnas või reproduktiivtervise valdkonnas.
Tööanalüüsi ja täienduskoolitusi5 aasta jooksul vähemalt 300 tunni mahus.

ÄMMAEMAND V kutse taastaotlemise eeltingimuseks on kõrgharidus, tööalane kompetentsus: 10-aastast töökogemust ämmaemandana 12 aasta jooksul, praktilist töökogemust antenataalse – , intranataalse – , postnataalse hoolduse valdkonnas ja reproduktiivtervise valdkonnas.
Tööanalüüsi ja täienduskoolitusi viimase 5 aasta jooksul vähemalt 300 tunni mahus