Sotsiaalkindlustusamet koostöös Eesti Seksuaaltervise Liiduga (ESTL) kutsuvad osalema FGM teemalisel koolitussarjas.

Naiste suguelundite moonutamine (ingl k female genital mutilation – FGM, female genital cutting) on teatud maailma regioonides levinud protseduur, mis hõlmab naiste väliste suguelundite osalist või täielikku eemaldamist ilma meditsiinilise näidustuseta ning see võib põhjustada lühi- ja pikaajalisi tagajärgi naise elukaare ulatuses. Ei ole täpselt teada, kui palju FGM kogenud naisi elab Eestis. Naistearsti ja ämmaemanda töös tuleb olla valmis toetama erineva taustaga naisi ning seetõttu on kasuks teadmised ja oskused, kuidas FGM järgse seisundiga naist ära tunda ning vajadusel abistada.

Sotsiaalkindlustusameti poolt ellu kutsutud koolitussari koosneb kahest osast: veebiseminar FGM taustast ja olemusest ning seejärel täiendav koolitus neljas Eesti piirkonnas kohalike lektorite eestvedamisel, kus saab õpitut arutada.

Veebiseminar toimub 12.05.2022 kell 10.00-16.00 ning on järele vaadatav. Lektor Ujuni Ahmed on Soomes elab FGM kõneisik. Registreerides tuleb teada anda, kes vajaks tõlget inglise keelest eesti keelde

Koolitused toimuvad neljas Eesti linnas:

Tallinnas 24.05.2022 kell 12.00-16.00. Lektor Helen Savason-Potisepp.

Pärnus 25.05.2022 kell 12.00-16.00. Lektorid Elina Zilmer ja Egle Lihtsa.

Tartus 31.05.2022 kell 12.00-16.00. Lektorid Elina Zilmer ja Egle Lihtsa.

Ida-Virus 31.05.2022 kell 12.00-16.00. Lektor Alesja Serova.

Arutlusele tulevad kokkuvõtted vebinarist ja FGM kogenud naiste abistamine Eesti oludes.

Vebinari ja kontaktkoolituse läbimisel on osaleja saanud FGM osas palju uusi teadmisi:

  • mõistab FGM olemust, vorme, levikut
  • mõistab FGM taga olevaid kultuurilisi hoiakuid ja uskumusi ning on tuttav levinumate väärarusaamadega
  • mõistab FGM kohta Eesti õigusruumis
  • oskab ära tunda riskirühma kuuluvaid naisi ja tüdrukuid
  • oskab professionaalsel viisil patsienti FGM teemal küsitleda ja toetada
  • mõistab FGM tagajärgi naiste füüsilisele ja vaimsele tervisele ja heaolule
  • oskab kasutada FGM teemalist juhendit
  • teab, missuguseid sekkumisi võib FGM kogenud patsiendil vaja minna
  • teab, kust saada FGM teemal lisainfot ja kust nõu küsida

Koolitusele registreerimiseks palun täida lingil olev küsimustik enne 02.05.2022.  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFj7AJCb2zaIUU_fg6d6majjmdJv8inxxJygG17opnZ1yjxQ/viewform?usp=sf_link

Vebinari ja/või koolituse läbinud saavad ESTL tõendi koolitusel osalemise kohta. Huvilisele on vebinar/koolitus tasuta!