TÜ arstiteaduskonna täienduskoolitus „Praktiline kontratseptsioon ämmaemandatele ja õdedele“(1,5 EAP) toimub 14.10.2013-24.11.2013.

Registreeruda saab TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuses http://www.kliinikum.ee/koolitus/

Tegemist on e-kursusega, mille oleme teinud spetsiaalselt ämmaemandatele mõeldes.

Miks üldse sellise kursuse järele vajadus tekkis?

Esiteks: head rasestumisvastast nõuannet peaks inimesel olema võimalik saada võimalikult lihtsalt, so tervishoiu esmatasandil. Eestis on ämmaemandatel üha suurenev roll naiste seksuaaltervise säilitamisel ja parandamisel ning juba mitu aastat on ämmaemandatel ka rasestumisvastaste vahendite retseptikirjutamisõigus. Patsiendile efektiivse, ohutu ja elukvaliteeti toetava meetodi leidmist võimaldab lisaks teadmistele ka kaasaegne lähenemine rasestumisvastaste vahenditega seotud nõustamisele.

Teiseks: rasestumisvastaste vahendite, eriti hormonaalse kontratseptsiooni kohta, ringleb väga palju vääruskumusi, mis tekitades asjatuid hirme, takistavad inimestel nende kasutamist. Tagajärjeks võib olla soovimatu rasedus.

Ja lõpuks, rasestumisvastaste meetodite endi vallas on palju uuendusi ja uusi seisukohti.

Kursus kestab 6 nädalat ja igal nädalal tuleb mõned tunnid õppetööle pühenduda – endale sobival ajal, vastavalt oma võimalustele ja vajadustele. E-kursusel osalemine eeldab internetiühendusega arvuti olemasolu ja on jõukohane igale inimesele, kes kasvõi mõnikord igapäevatöös kasutab arvutit. Ka e- kursus võimaldab oma kursusekaaslastega tutvuda, suhelda foorumi kaudu ja rühmatööd annavad võimaluse huvitavateks diskussioonideks.

E- kursusel kaudu individuaaltööks vajalikud materjalid on kättesaadavad kogu kursuse jooksul. Kursusel osalejad saavad endale salvestamiseks ka materjalid, mis on vajalikud igapäevatööks ja on koostatud spetsiaalselt selle kursuse jaoks.

Kursuse hind on 130 EUR ja see on odavam tavakursuste hinnast. Tööandjatele peaks see olema eriti soositud õppevorm, kuna õppija ei pea tööst kõrvale jääma. Iga osaleja saab TÜ täienduskoolituse tunnistuse.

Kohtumiseni kursusel!

Helle Karro

Kai Part

Made Laanpere