Käesoleva aasta sügisel kutsus Spordi Klaster kokku töörühma, et alustada raseduse ja sünnitusjärgse aja füüsilist aktiivsust käsitleva juhendmaterjali koostamisega.

Töörühma kuulusid esindajad spordiarstide, füsioterapeutide, ämmaemandate ja imetamisnõustajate seast, et tagada võimalikult mitmekülgse materjali koondamine ning  jõuda ühiste seisukohtadeni.

Meil on hea meel teatada, et koostatud materjal on kolleegidele ning naistele jagamiseks valmis!

Valminud juhendid

Rasedus ja sportlik aktiivsus – juhendamaterjal tervishoiutöötajale

Rasedus ja sportlik aktiivsus – plakati info rasedale