Täna, 24. novembril tutvustati  Eesti Õdede Liidu konverentsil “Rohkem õdesid-tervem Eesti”  mitme organisatsiooni koostöös valminud Eesti õenduse ja ämmaemanduse arengustrateegia, mis kannab sel korral nime “Ühised sammud terviseni“.

Juba 2018.aasta lõpus alanud protsess on lõppenud ning valminud alusdokument suunab olulisi arenguid ämmaemanduses ja õenduses.

Tänases arengustrateegias räägime seitsmest sammust: inimkesksus, tervsedendus, tervishoiuteenuse kättesaadavus, kvaliteet, õendus- ja ämmaemandustegevuse dokumenteerimine, inimvara ja elukestev õpe. Igas sammus on ämmaemandatel oluline roll ja võimalus panustada.

Olulise panuse arengustrateegia valmimisse andsid EÄÜ juhatuse liikmed ning ämmaemandad sisuliselt igast tervishoiuasutusest ja tervishoiu kõrgkoolist.

Suur tänu kõikidele panustajatele!

Järgnevalt leiate valminud dokumendi tervikteksti   Arengustrateegia_2021-2030_