Alates 1. jaanuarist 2018. a kehtib Eestis uus immuniseerimiskava (Sotsiaalministri 02.03.2017 määrus nr 9). Võrreldes Sotsiaalministri 8. jaanuari 2014. a määrusega nr 2 kehtestatud immuniseerimiskavaga on alates 1. jaanuarist 2018. a kehtivas immuniseerimiskavasse lisatud inimese papilloomiviiruse vaktsiin tütarlastele.

HPV vaktsineerimine immuniseerimiskava raames

2018.-2019. aastatel kuuluvad immuniseerimiskava raames vaktsineerimisele 12-14-aastased tütarlapsed. Vaktsineerimiskuur koosneb kahest doosist. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.

Nendele tütarlastele, kes saavad 2018. a 15-aastasteks, võib HPV vaktsiini teise doosi manustada 15-aastaselt.

Alates 01.01.2020. a vaktsineeritakse immuniseerimiskava raames vaid 12-aastaseid tütarlapsi. Vaktsineerimiskuur koosneb kahest vaktsiiniannusest. Teine annus tuleb manustada 6-13 kuu möödudes esimese annuse manustamisest.

Tütarlaste vaktsineerimine toimub üldjuhul koolis. Koolitervishoiuteenuse osutaja teavitab lapsevanemat tütarlapse vaktsineerimisest ning küsib tütarlapse vaktsineerimiseks nõusolekut vähemalt üks nädal enne plaanitavat immuniseerimist.

Lapsevanema erisoovil või muul põhjusel (nt koolis puudub koolitervishoiuteenuse osutaja) võib vaktsineerida HPV vastu sihtrühma kuuluvaid tütarlapsi nende perearst või pereõde (Allikas: Immuniseerimiskava rakendusjuhis).

 

Kvaliteetne teave tervishoiutöötajale ja kõikidele huvilistele on leitav veebilehelt http://www.vaktsineeri.ee

Lisainformatsioon  ämmaemandatele HPV ohutusest on leitav SIIT