Tervise Arengu Instituut viis 2009. aastal esmatasandi tervisehoiutöötajate seas läbi küsitlusuuringu, mis näitas, et enam kui pooled vastajatest pidasid vajalikuks koolitusi eluviisi muutusi motiveeriva nõustamise osas, alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise osas ning tervisliku toitumise ja liikumise osas.

2011 aasta kevadel töötati rahvusvahelisele tõenduspõhisele kogemusele tuginedes välja koolituskavad eluviisi muutusi motiveeriva nõustamise ning alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise osas. Koolitused on suunatud peamiselt perearstidele ja pereõdedele, kes oma igapäevatöös peavad inimesi nõustama tervisekäitumise muutmise osas. Tegevus toetab inimeste tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemise ennetamist ja tööhõive taastamist.

Koolitajateks on perearstid ja õppejõud Ruth Kalda, Marje Oona, Kadri Suija, Heli Tähepõld ja Anneli Rätsep (Ülikooli Perearstikeskus OÜ, Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetool), perearst Harri Looring (Häädemeeste Arst OÜ) ning motiveeriva intervjueerimise treenerid Inga Karton (Sisekaitseakadeemia, TÜ psühholoogia doktorant), Ulvi Uulimaa-Margus (Sisekaitseakadeemia, MA sotsiaaltöö erialal), Tõnu Jürjen (Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskus,  TÜ psühholoogia magistrant).

Täpse info koolituskavade, 2011 aasta I poolaastal toimuvate koolituste aegade ja toimumispaikade ning registreerumise kohta leiate Tervise Arengu Instituudi kodulehelt www.tai.ee rubriigist “Üritused” ja järgnevatelt linkidelt:

Sissejuhatus eluviisi muutusi motiveerivasse nõustamisse 
Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja nõustamine 

Soovitus! Enne alkoholi liigtarvitamise ja varajase avastamise ning tervisliku toitumise ja liikumise koolitust on soovitav osaleda eluviisi muutusi motiveeriva nõustamise sissejuhataval koolitusel.

NB! Tervisliku toitumise ja liikumise koolitused toimuvad 2011 II poolaastal.

Kõik koolitused, nende käigus jaotatud materjalid ja toitlustamine koolituspäeval on osalejatele tasuta. Transport on omafinantseerimisel. Koolitusgruppide suurus on 25 inimest. Kui koolitusele on registreerunud vähem kui 10 inimest, siis koolitust ei toimu. Koolituse läbinutele väljastatakse registreerimislehe alusel tõend.

Täiendavate küsimustega pöörduge koolitusspetsialisti Merike Org poole meiliaadressil: merike.org@tai.ee
Koolitusi rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tervislike valikuid toetavad meetmed 2010-2011” vahenditest.