09veebr.2023

Toimumisaeg: 09:30 kuni 17:00

Toimumiskoht: Wittensteini Tegevusmuuseum

Tallinna tänav 9/11, Paide

Osalustasu: EÄÜ liikmetele 20€, mitteliikmetele 40€. Arve koolituse eest esitatakse osalejale või tema eest tasuvale asutusele peale koolituse toimumist. Kui koolitusel mitteosalemisest teatatakse 06.02.2023 või hiljem, tuleb koolituse eest tasuda kogu mahus. See ei kehti juhul, kui koolitusest loobuja leiab enda asemele teise osaleja.

Korraldaja: EÄÜ / pirjovoogla@mail.ee

Kodusünnituse juhendit tutvustavad Siiri Põllumaa, Häli Viilukas ja Liis Raag.

  • Kodusünnitusabi ja kodusünnitused Eestis
  • Kodusünnituse turvalisus ja selle tingimused
  • Kodusünnituse planeerimise protsess, sh riskide hindamine. Ämmaemanda roll.

Hüpnosünnitusest (HypnoBirthing - Mongani meetod Eestis) räägivad Annika Oona ja Kiia Paal. 

  • Tõenduspõhisus enesehüpnoosi ja lõdvestustehnikate kasutusest sünnitusabis
  • Hüpnosünnituse programmide erinevused, perede ettevalmistuse taseme hindamine
  • Enamlevinud müüdid hüpnosünnitusest
  • Hüpnosünnituse 6 peamist tehnikat: teeme läbi praktilised lõdvestus- ning enesehüpnoosi harjutused
  • Soovitused meditsiinipersonalile hüpnosünnitaja ettevalmistuse mõistmiseks ja toetamiseks raseduse jälgimisel ning sünnitusel
  • Perede tagasiside, näited Eesti kogemustest

 

Registreerunuid: 57 inimest

Üks koht on saadaval

Registreerumine

Vajalikud andmed


Mitteosalemisest teatan esimesel võimalusel pirjovoogla@mail.ee.

Saada info registreerumise kohta e-mailile

Nõustun registreerumistingimustega

Enter the word YES in the box:
Validating payment information...
Waiting for Payment Gateway...