20juuni2024

Toimumisaeg: 11:00 kuni 15:30

Osaleb Irena Bartels, kes esindab EÄÜ-d. Teemad:

  1. Infojulgeolek
  2. Volikogu koosseisu muutmine
  3. Esimehe ülevaade tegevusest volikogude vahelisel ajal
  4. EAKL 2023 majandusaasta aruande kinnitamine
  5. Organisatsiooni areng
  6. Aktsioonifondi reglemendi muutmine
  7. Muud aktuaalsed küsimused