Ämmaemandatel on oluline ja tõusev roll naiste seksuaaltervise säilitamisel ja parandamisel. Õigus saada lapsi ja otsustada nende arvu ja sündimise aja üle on olulisemaid seksuaalõigusi ja pädev kontratseptsioonialane nõustamine on üks selle õiguse alustala. Suure enamuse fertiilsest east, sageli umbes 30 aastat naise elust, tuleb lahendada küsimus, kuidas soovimatust rasedusest hoiduda. Meie käsutuses on palju erinevaid vahendeid ja ideaalset ei ole ikkagi. Tänapäevane kontratseptsiooninõustamine ei ole pelgalt vastunäidustuste ja näidustuste kaalumine, vaid iga paari vajadusi arvestav ja elukvaliteeti mõjutav lahendus.

Ämmaemandad on omandanud retseptiõiguse rasestumisvastaste vahendite väljakirjutamiseks, mis on samas kohustus olla pidevalt kursis antud valdkonnaga .

15.10. – 25.11.2012 toimub TÜ arstiteaduskonna e-täienduskursus “Praktiline kontratseptsioon”, mille kuraatorid on dr Made Laanpere, dr Kai Part ja professor Helle Karro.

Tegemist on e-kursusega, mis võimaldab teadmisi omandada just endale sobival ajal ja kohas. Õppetööks kuluv aeg on orienteeruvalt 20 tundi 6 nädala jooksul, õppetöö sisaldab nii individuaal- kui rühmatöid. E-kursusel osalemine eeldab internetiühendusega arvuti olemasolu ja on jõukohane igale inimesele, kes kasvõi mõnikord igapäevatöös kasutab arvutit. Ka e-kursus võimaldab oma kursusekaaslastega tutvuda, suhelda foorumi kaudu ja rühmatööd annavad võimaluse huvitavateks diskussioonideks.

E-kursusel kaudu individuaaltööks vajalikud materjalid on kättesaadavad kogu kursuse jooksul. Kursusel osalejad saavad endale salvestamiseks ka materjalid, mis on vajalikud igapäevatööks ja on koostatud spetsiaalselt selle kursuse jaoks.

Kursuse hind on 100€ (see on peaaegu poole odavam tavakursuste hinnast (et soodustada e-õppe laialdasemat levikut!)Tundub, et see sobib hästi ka tööandjale, niisiis saab igaüks leida parima lahenduse. Iga osaleja saab TÜ täienduskoolituse tunnistuse.

Kogemus näitab, et kes on kord juba e- kursusel osalenud, see jääb selle fänniks ka edaspidi.

On alanud kursusele registreerumine, mis kestab kuni grupi täitumiseni: http://www.kliinikum.ee/koolitus/