Detsembris 2013 alustasid MTÜ Vaikuse Lapsed ja Eesti Ämmaemandate Ühing ühise projektiga, mille eesmärgiks on aidata kaasa üsasiseselt surnud laste vanemate tervenemisele ning peresuhete hoidmisele, järgmise raseduse planeerimisele ja (tulevaste) laste kasvatamisele. Ühtlasi toetab antud ettevõtmine peret toetavate professionaalide tööd läbi info, mida oma töös rakendada. Antud projekti tulemusena valmib infomaterjal nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt, mida jagada haiglates peredele, kelle laps(ed) on surnud perinataalperioodil.

Lisaks on MTÜ Vaikuse Lapsed koos mitmete hakkajate lapse kaotanud emadega on kutsunud ellu algatuse „Mälestustekarp“. Eesmärgiks on luua karp esemetega, mida vanematel on võimalus seostada oma lahkunud beebiga. See on märk vanematele teiste ümberkaudsete hoolimisest ning ühtlasi aitab neil koguda mälestusi, mida väikse sündimata lapse puhul on väga vähe kogunenud.

Lisainfot leiate: SIIT