Kodusünnitus on seadusega reguleeritud alates 1.08.2014.a. Kodusünnituse juhend ja sellega seonduv dokumentatsioon, sh nõuded teenuse osutajale, on leitavad Eesti Ämmaemandate Ühingu kodulehelt http://www.ammaemand.org.ee/kodusunnitus/

Kodusünnitusabi teenust tohib osutada vaid Terviseameti poolt väljastatud tegevusluba omav ämmaemand. Ilma tegevusloata tegutsemine on seadusevastane ja ebaeetiline.

Eesti Ämmaemandate Ühingu juhatus

16.10.2014.a.