Alla 18-aastase noore rasedust käsitletakse kui riskirasedust. Alla 18-aastased rasedad võivad vajada täiendavat nõustamist psühhosotsiaalse toimetuleku osas, teostatavate uuringute olulisuse rõhutamist ja sagedasemaid visiite. Noortel rasedatel esineb sagedamini hüperemeesi, preeklampsiat, loote üsasisest kasvupeetust, rasedusaegset aneemiat (Eesti naistearstide Selts, www.ens.ee).

Teismelised ei võta end sageli rasedusega arvele, neil on halvad toitumisharjumused ning kui nad ka suitsetavad ja alkoholi tarbivad, suureneb oht sündiva lapse tervisele märgatavalt. Teismeliste raseduse tagajärjel katkeb enamasti nende haridustee, väheste vanemlike oskuste tõttu esineb lastel terviseprobleeme, nad jäävad tihti kõrvale tööturult ning sõltuvad seega pika perioodi vältel sotsiaaltoetustest.

Käesoleva projekti eesmärgiks on teismelistele rasedatele tugivõrgustiku loomine. Tugivõrgustiku moodustavad antenataalset hooldust pakkuvad ämmaemandad üle Eesti, kes said EÄÜ poolt korraldatud 3-osalisel koolitusel väljaõppe, et toetada alaealist rasedat läbi raseduse ning valmistada teda ette lapsevanema rolliks.

Teismelised rasedad saavad ämmaemanda poolt suunatud ka Noore Ema Kooli, et nad saaksid omasuguste turvalises seltskonnas valmistuda lapsevanema rolliks. Noore Ema Kool Tallinnas ja Pärnus.  Noore Ema Kool Tartus. Vaata ka: http://www.noorema.ee/nooreemakool.php

Ideaalis näeme, et teismelise raseda rasedusaegne visiit on pikem (topeltaeg), et ämmaemand saaks visiidi käigus teismelisega hea kontakti, jälgida raseduse kasvamist, teha vajalikud uuringud ning valmistada noort ette vanemarolliks (visiitide kava).

Projekti raames viidi 2013.a jooksul läbi 2 koolituspäeva (21.05, 10.09.2013). Koolitus koosnes kolmest tsüklist ning mahukast iseseisvast tööst, mis kokku andis 2 EAP (52 h). Esimene koolituspäev toimus EÄÜ ja HK 2012.a. tervist edendava projekti raames 15.01.2013.

Koolituse läbis 16 ämmaemandat üle Eesti. Tugivõrgustiku ämmaemandate nimekirja leiad SIIT

 

Statistikat

* 2009.a. sünnitas kuni 19-aastaseid kogusünnitajatest 855 (5,4%)

* 2010.a. sünnitas kuni 19-aastaseid kogusünnitajatest 654 (4,1%)

* 2011. aastal sünnitas kuni 19-aastaseid kogusünnitajatest 558 (3,8%)

(allikas:meditsiiniline sünniregister,TAI).

* 2011 oli aborte Eestis 8654, neist aborte teismelistel, kuni 19-aastastel 736 (8,5 % kogu abortidest)

(allikas:meditsiiniline sünniregister,TAI)

* 2011 aastal viibis rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkusel või hoolitses lapse või mõne teise pereliikme eest 8800 (7,7%) 15-24 aasta vanust noort (elektrooniline allikas (http://www.noorteseire.ee/indicators/69).