Eesti Ämmaemandate Ühingu ja Tervishoiu Kõrgkoolide koostöös toimub koolitus:

“Ämmaemandus maailmas, Euroopas ja Eestis aastal 2011” 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis 17. novembril, algusega kell 10.00
Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis 1. detsembril, algusega kell 11.00

Koolituspäev on TASUTA, aga vajalik on REGISTREERUMINE linkidelt:
Tallinn: http://www.perekool.ee/index_due.php?id=684 
Tartu: http://www.perekool.ee/index_due.php?id=685 

Koolituse õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 

  1. omab ülevaadet ämmaemanda kutseala organisatsiooni(de) EÄÜ ja ICM-i tegevustest, mis toetavad ämmaemandaid nende igapäevatöös.
  2. mõistab ämmaemandusalase elukestva õppe eesmärke ja on motiveeritud esindama Eesti ämmaemandaid rahvusvahelistel konverentsidel ettekannete/posteritega.
  3. on valmis analüüsima sünnitusprotsessi ja sünnitusel tehtavate (rutiinsete) toimingute mõju sünnituse kulule.

Kava:  

1. EÄÜ ja ICM  toetus ämmaemanda igapäevatöös.                                                                    Lektorid: Elina Piirimäe või Siiri Põllumaa 20 min.
2. Praktiseerivate ämmaemandate õppimine, enesetäiendamine, uurimistööd läbi ICM konverentsi.                                                                                                                            Lektor: Irena Bartels 20 min.
3. Posterettekande esitamine rahvusvahelisele konverentsile                                                 Lektor:  Kristel Treialt 20  min.
4. Ämmaemandate õpe baaskoolituses läbi kutseala ainete                                             Lektor: Silja Mets,  Tallinna Tervishoiu Kõrgkool 20 min                                                           Lektor: Marge Mahla, Tartu Tervishoiu Kõrgkool  20 min
5. Kuidas toetada sünnituse normaalset kulgu?                                                                        Lektor: Ingrid Kaoküla 120 min.
6. Loomuliku sünnituse võimalused sünnitusmajas.                                                                  Lektor: Annely Kärema   30 min.

Koolituspäev sisaldab kohvipausi ja firmade tooteesitluslaudade näitust.
Koolituspäeval osalenu saab tunnistuse, mis annab 5 täiendustundi