Ämmaemandate kutsehindamise süsteem on uuenenud ja viidud vastavusse Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. Väljatöötatud süsteemi töökindluse selgitamiseks käivitati kutsehindamise pilootvoor, milles andsid nõusoleku osaleda viis ämmaemandat Eesti erinevatest piirkondadest.

Eduka kutsehindamise läbimisel omistatakse taotlejatele ämmaemand tase 6 ja ämmaemand, tase 7 kutsetunnistused. Piloteerimise tulemusena koguti osalejatelt tagasisidet süsteemi rakendatavuse, läbipaistvuse  ning taotlejasõbralikkuse osas. Pilootvooru tulemused kinnitati  EÄÜ kutsekomisjoni 26.veebruari  koosolekul.