Eesti Ämmaemandate Ühing on aastaid töötanud selle nimel, et ämmaemandatel oleks võimalik töötada kõikides oma pädevusega seotud valdkondades.

Hetkel on Eestis käimas Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise meede, mille üheks eelduseks on ämmaemanda iseseisva vastuvõtu loomine.

Projektis osalemiseks püütakse leida ämmaemandaid koostööpartneritena juba täna, et 2018.aastal tööga alustada.

Anija valla üleskutse  ämmaemandate kui potentsiaalsete koostööpartnerite leidmiseks Harjumaalt ja Tallinnast leiad SIIT.

 

Kui oled sõltumata  piirkonnast huvitatud tulevikus töötamisest esmatasandil, siis anna endast teada e-posti aadressil Pille.Teesalu@kliinikum.ee või juhatus@perekool.ee