Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise koolitused 2011 sügisel 

2011.a kevadel alustas Tervise Arengu Instituut koolituste korraldamist, mis aitavad edendada tervishoiutöötajate oskuseid inimeste nõustamisel eluviisiga seotud terviseprobleemide korral. Enamus spetsialistidest, kes osalesid kevadel toimunud alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja nõustamise koolitustel, andsid väga positiivse hinnangu nii koolituse sisule kui korraldusele.

Sellel aastal toimub erinevates Eesti linnades veel 8 koolitust:

Toimumise aeg Toimumiskoht Koolitajad
24.08.2011 Tartu (koht täpsustub) Anneli Rätsep ja
Heli Tähepõld
09.09.2011 Pärnu (koht täpsustub) Heli Tähepõld ja
Harri Looring
20.09.2011 Paide (koht täpsustub) Anneli Rätsep ja
Marje Oona
04.10.2011 Narva (koht täpsustub) Anneli Rätsep ja
Marje Oona
05.10.2011 Tallinn (koht täpsustub) Ruth Kalda ja
Kadri Suija
14.10.2011 Viljandi (koht täpsustub) Heli Tähepõld ja
Harri Looring
21.10.2011 Haapsalu (koht täpsustub) Ruth Kalda ja
Heli Tähepõld
23.11.2011 Tartu (koht täpsustub) Ruth Kalda ja
Anneli Rätsep

 

Koolitajad: 
Ruth Kalda, Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli professor ja OÜ Ülikooli Perearstikeskuse perearst;
Marje Oona, Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli dotsent ja OÜ Ülikooli Perearstikeskuse perearst;
Kadri Suija, Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli teadur ja OÜ Ülikooli Perearstikeskuse perearst;
Heli Tähepõld, Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli teadur ja OÜ Ülikooli Perearstikeskuse perearst;
Anneli Rätsep, Tartu Ülikooli peremeditsiini õppetooli vanemteadur ja OÜ Ülikooli Perearstikeskuse perearst;
Harri Looring, OÜ Häädemeeste Arst juhataja ja perearst.

Koolituse sihtgrupp: Esmatasandi tervishoiutöötajad, sh perearstid ja pereõed, ning teised tervishoiutöötajad ja tugispetsialistid (nt tervisenõustajad).

Koolituse eesmärk: anda osalejatele teadmisi ja praktilisi oskusi motiveeriva intervjueerimise meetodile tuginevast nõustamisviisist alkoholi tarvitamise käsitlemiseks ja patsientide nõustamiseks esmatasandi tervishoius.

Tulemused: pärast koolituse läbimist:

  • mõistavad osalejad paremini patsientide ja tervishoiutöötajate ootusi, hirme ja müüte, mis võivad üles kerkida alkoholi tarvitamisest rääkides;
  • on suurenenud osalejate valmisolek patsiendikeskseks vestluseks alkoholi tarvitamise teemal;
  • on osalejatel paremad teadmised alkoholi tarvitamisega kaasnevatest tervisemõjudest;
  • on osalejatel paremad oskused nõustada patsiente alkoholi tarvitamise teemal.

Meetodid: Koolitus toimub õpitoa vormis, st osavõtjad töötavad väiksemates ja suuremates gruppides. Toimuvad arutelud ja viiakse läbi harjutusi. Loenguvormi kasutatakse piiratud mahus. Koolitusmetoodika tugineb Rootsi Rahvatervise Instituudi poolt väljatöötatud ja esmatasandi tervishoius rakendatud “Risk Drinking Workshop” põhimõtetele.

Teemad: 

  • alkoholi tarvitamise käsitlemisel kogetavad takistused
  • alkoholi liigtarvitamisele viitavad sümptomid ja märgid
  • alkoholi tarvitamisega seonduvad faktid
  • edukaks osutunud viisid, kuidas rääkida alkoholi tarvitamise teemal, sh motiveeriva intervjueerimise (MI) meetodit kasutades.

Koolituse maht ja grupi suurus: 1 koolituspäev (8 akadeemilist tundi). Grupi suurus on kuni 25 inimest. Koolitus toimub, kui registreerunud on rohkem kui 10 inimest.

Koolituse ajakava: 
9.30 -10.00 Registreerimine, kohv, suupisted
10.00 -11.30 Koolitus
11.30 -11.50 Kohvipaus
11.50 -13.20 Koolitus
13.20 -14.30 Lõuna, arutelu gruppides
14.30 -16.00 Koolitus
16.00 -16.20 Kohvipaus
16.20 -17.20 Koolitus
17.20 -17.30 Kokkuvõte

NB! Soovitav on osaleda ka eluviisi muutusi motiveeriva nõustamise sissejuhataval koolitusel http://www.tai.ee/index.php?id=6405

Koolituse maksumus: Koolitus, jaotatavad materjalid, kohvipausid ja lõuna on osalejatele TASUTA. Transport omafinantseerimisel. Koolitust rahastab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Tervislike valikuid toetavad meetmed 2010-2011” vahenditest. Registreerimislehe alusel väljastab Tervise Arengu Instituut koolituse läbinutele tõendi.

Koolitustele registreerumine on avatud SIIN

Täiendavatele küsimustele vastab Tervise Arengu Instituudi koolitusspetsialist Merike Org -merike.org@tai.ee.