Lugupeetud ämmaemandad!

Peatselt algab konkurss Tartu Ülikooli õendusteaduse magistriõppesse 15-le tasuta õppekohale. Kui Teil on erialane rakenduskõrgharidus, aastane erialane töökogemus ning motivatsioon õppida, siis tulge julgesti katsetama. (Erialast töökogemust arvestatakse seisuga 1. juuni 2016, arvesse võetakse ka abiõena või abiämmaemandana töötatud aeg.)

Eksamitest

Sisseastumiseks tuleb sooritada kaks eksamit – erialane kirjalik töö ja erialakatse vestluse vormis. Õppekohtadele võetakse vastu paremusjärjestuse alusel, kahe positiivselt sooritatud eksami keskmine punktisumma peab olema vähemalt 66 punkti.

Erialane kirjalik töö on kodutöö. Teil tuleb vastata kolmele küsimusele ühe eestikeelse õendusteadusliku artikli põhjal. Küsimused ja artikkel on kättesaadavad peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi kodulehel alates 15. juunist. Töö kirjutamiseks on aega kaks nädalat ning see tuleb esitada koos CV-ga elektroonselt 29. juunil.

Kandidaat, kelle kirjaliku töö tulemus on positiivne, pääseb edasi erialakatsele (toimub 11. ja 12. juulil). Erialakatsel tuleb Teil vastata küsimustele oma õpieesmärkide, arendustöö kogemuse, erialase kirjanduse lugemuse ning inglise keele oskuse kohta. Täpse ajagraafiku saadame Teile meili teel 7. juulil.

Dokumentide esitamisest

 20.juuni kuni 30. juuni 2016 – dokumentide esitamine SAISi

27. juuni kuni 1. juuli 2016 – dokumentide esitamine paberil (tööpäeviti kell 10–16 ülikooli peahoones (Ülikooli 18, Tartu))

 

NB! Täpsema info sisseastumise ja õppekava/õppimise kohta leiate

peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi kodulehelt
http://tervis.ut.ee/et/oppimine/vastuvott-oendusteaduse-magistrioppesse
http://tervis.ut.ee/et/oppimine/oppekava-oppeained-0

ülikooli kodulehelt
http://www.ut.ee/et/sisseastumine/av/mag/oppekavad/oendusteadus
http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/oendusteadus

 

Täiendusõppe võimalusest

Kui Teil on huvi mõne magistriõppe aine vastu, kuid Te ei ole planeerinud õppesse astumist, siis saate läbidamagistriõppe aineid täienduskoolitusena. Te saate aine sooritamise kohta tunnistuse, ja kui astute tulevikus magistriõppesse, ei pea Te läbitud ainet uuesti kordama.

 NB! Täpsema info täiendusõppe kohta leiate meie kodulehelt http://tervis.ut.ee/et/taiendope/oendusteaduse-oppetooli-taiendusope