Maila_Teramees_2

Aasta Ämmaemand 2013 – Maila Teramees

Ta on kolleeg, kelle puhul kerkis esimese asjana üles küsimus: kas ta tõesti ei olegi veel Aasta Ämmaemand olnud?  Kontrollisime üle. Seejärel ka teist korda – no ei olnud …. Igaüks meist juurdles veidi omaette selle fakti võimatuse üle …

Seega – on erakordselt hea meel esitada Aasta Ämmaemanda austavale tiitlile kolleeg, kelle suhtes on oma tulist poolehoidu avaldanud patsientidest, kolleegidest, õpilastest ja sõpruskonnast moodustunud üksmeelne „fan club“.

Temas on nii palju sõbralikkust, vastutulelikkust, mõistmist ja hoolimist. Temas ei ole kübetki kadedust ja õelust. Ta on nii kaua töötanud, et ükskõik, millisesse naisteseltskonda sattudes leidub ikka keegi, kes saadab tervisi oma lemmikämmaemandale (P.S. iga aastaga tundub „tervitustekott“ edasiandjale raskemaks muutuvat).

Ta on väga hoolikas ja tähelepanelik oma töös.

Rasedatele meeldib, kuidas ta nendega suhtleb ja neisse suhtub, tal leidub mõistmist ja lugupidamist ka nende rasedate ja sünnitajate suhtes, kelle vaated ei ühti alati „peavooluga“. Ta ei anna hinnanguid ja temaga julgetakse olla aus.

Tudengitele on ta väga suureks eeskujuks – piisavalt karm, kuid õiglane. Tudengid soovivad just teda oma juhendajaks. Ta kohtleb õpilasi võrdväärse partnerina, mis on õpilastele väga tähtis. Jagab oma teadmisi ja ei ole üleolev. Samuti peavad teised ämmaemandad teda koostööaltiks ja sõbralikuks.

Lisaks kõigele väärib märkimist tema aastatepikkune töö EÄÜ juhatuse liikme ning volikogu liikmena.

Ta on hea ema oma kahele pojale.

******************************************************************************************

Maila on heasüdamlik, sõbralik  ja  hea empaatiavõimega  ämmaemand. Kohtudes tunned erilist energiat, nagu oleks päike paistma hakanud, kuigi ilm võib olla väga pilvine ja vihmane. Sinu loengud  on huvitavad  ja  haaravad  kuulajaskonna  endaga kaasa. Oled oma olekuga, loengutega ja teadmistega  pälvinud kolleegide austuse ja tähelepanu. Oma rasedatele oled oma teadmistega ja headusega suureks abiks. Sa oled  nagu ema. Sinu kohta võib öelda Ämmaemand – Suure Tähega.

*******************************************************************************************

Meie osakonna liikmed on saanud tema kohta väga palju positiivset tagasisidet. Positiivset tagasisidet on andnud nii rasedad, kolleegid (ämmaemandad, arstid, muu haigla personal) kui ka üliõpilased. Rasedatele meeldib see, kuidas ta nendega suhtleb, tundub usaldusväärne. Haigla personaliga alati koostöövalmis, sõbralik ja edasipüüdlik. Üliõpilased hindavad väga seda, et ta võtab õpilasi võrdväärsete partneritena. Ta on valmis alati oma teadmisi jagama ja seda kõike tehes on ta rõõmsameelne ja sõbralik.

Meile on ta silma paistnud ja meid ümbritsevatele rasedatele ning ämmaemandatele samuti.

*******************************************************************************************

Ada-Vahtrik

Aasta Ämmaemand 2013 – Ada Vahtrik

Juhan Smuul „Suvitajad“ … „Inimene – ta on ikkagi inimene…“.  Inimene, kes mõtleb inimestele, mitte nende eest.

Ämmaemand, keda peetakse kunstnikuks, on Ada Vahtrik ühe kunstižanri eestvedaja, liider, kaitsja, edendaja, mobiliseerija, globaliseerija jne. Ühtlasi  õpetab juba esimestel elutundidel emale ja lapsele ühist mängu, kus saab kasutada kehakeelt ja nahk-naha kontakti. Ja juba meenuvadki laulusõnad „ … ja sõnu polegi vaja …., suu see leiab suu …“ Ada südamelähedaseks saanud kompetentsi puhul võiks sõnu muuta ning öelda „… suu see leiab rinna …“

Ada Vahtrik on pärast kooli lõpetamist kogu oma hinge, oskused ja kogemused pannud imetamise arengusse. Kogemusi ei ole temal mitte vähe – tervelt neli  toredat last. Hinge puhul näeme teda juba esimesel tööpostil, mis on seotud küll esialgu perekooli loengutega, kuid oskuslikult integreeritud imetamisõpetuse ja võimalusega vanematel koos lapsega tema poole pöörduda. Aeg liikus, liigub tänagi oma kindlat „ringrada“ mööda ja Ada kindlalt selle kõrval. Enda kõrvale on Ada suutnud luua väärtusliku naiskonna, kes soovib perekeskset, patsiendile suunatud nõustamist läbi viia. Oma oskusliku organiseerimisvõimega on teda ümbritsemas erinevate kutsete spetsialistid –   lastearstid ja lasteõed.  Suure sünnitusmaja kõrvale on loodud lastearsti ambulatoorne vastuvõtt, mis tervishoiu poliitikas ei ole just kõige tavapärasem.

Ada Vahtrik ei ole jäänud mitte ainult vastsündinute, nende emade  ja perekondadega sünnitusmajja, vaid juba aastaid õpetab tulevastele üliõpilastele enda hingele lähedast teemat sünnitusabi maailmas. Meeldiva koostööpartnerina ja oma võimalusi silmas pidades, ei pelga ta enda teadmisi panustamast Eesti piiridest välja – osaledes erinevates projektides, viies läbi loenguid, esinedes ettekannetega väliskonverentsidel.

Ada Vahtrik on reeglitest teadlik ning kasutab neid vastavalt olukorrale. Kui juhtumisis tema „mängus“ reegleid enam ei ole, siis loobumisvõitu ta väga kergelt ei anna. Innovaatilisena ja eksperimenteerijana proovib ta teisi võimalusi. Lootuse küünal tema käes kustub viimasena. Tema mängu põhireegel on ikka olnud see, et iga uus asi on lapsele huvitav ja ta tahab seda proovida ning et igas mängus näib olevat veidi tööd ning tööst võib saada mäng…

********************************************************************************************

Ada on teinud märkimisväärselt head tööd üliõpilastega ning andnud suurepärase panuse õppekava arendamisse just rinnapiima tähtsuse ja imetamise edendamise osas.

*********************************************************************************************